„Dominas ir partneriai“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalyvavo Paryžiuje vykusiame pirmajame Darbo Grupės, suburtos siekiant išanalizuoti laikinojo arbitro procedūrą, susitikime


„Dominas ir partneriai“ vadovaujantis partneris Gediminas Dominas dalyvavo Paryžiuje vykusiame pirmajame Darbo Grupės, suburtos siekiant išanalizuoti laikinojo arbitro procedūrą, susitikime. 

 

Ši Darbo Grupė 2015 m. buvo suformuota Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce, ICC) Arbitražo ir alternatyvių ginčo sprendimo būdų komisijos. Darbo Grupės tikslas –išanalizuoti visą iki šiol esančią praktiką atsiradusią taikant ICC laikinojo arbitro nuostatas bei kitų institucijų, siūlančių panašaus pobūdžio procedūras, patirtį. Taip pat Darbo Grupė ketina išstudijuoti visus su laikinojo arbitro procedūra susijusius aspektus, įskaitant potencialias materialinės ir procesinės teisės problemas.

    Duomenų apsauga