2015 m. lapkričio 2 d. – lapkričio 6 d.

Vežėjas negali būti atleistas nuo atsakomybės ir ji negali būti ribojama, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri prilyginama tyčiniams veiksmams.

 
Vežėjas sutartimi įsipareigojo pervežti iš Rusijos į Lietuvą Ieškovui priklausančias 19 tonų sveriančias stakles. Vežėjo vairuotojas bei siuntėjo atstovai kartu pakrovė stakles į transporto priemonę ir sutvirtino specialiais diržais. Bevežant stakles, vairuotojui darant posūkį staklės iškrito ant kelio. Užsakovas prašė priteisti iš vežėjo nuostolių, patirtų dėl krovinio sugadinimo, atlyginimą.
Vežėjas byloje teigė, kad CMR konvencija atleidžia vežėją nuo atsakomybės jei krovinys prarandamas dėl ypatingos rizikos, susijusios su tuo, kad krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas. Tačiau Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad vien tai, kad krovinį realiai krovė ne tik vežėjo vairuotojas, bet ir siuntėjo atstovai, neatleidžia vežėjo nuo atsakomybės, jei vežėjas sutartimi aiškiai prisiėmė atsakomybę už krovinio pakrovimą (iškrovimą) ir įsipareigojo tinkamai krovinį sutvirtinti. Teismas nurodė, kad pagal CMR konvencijos 29 str. vežėjas negali būti atleistas nuo atsakomybės ir ji negali būti ribojama, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri prilyginama tyčiniams veiksmams.
Šiuo atveju vežėjas, prisiėmęs pareigą pakrauti krovinį, nesiaiškino, kokia įranga tam būtina, kaip konkrečiai toks krovinys turi būti pakraunamas ir sutvirtinamas, netinkamai pritvirtino krovinį, dėl ko ir įvyko eismo įvykis, kurio metu krovinys buvo sugadintas. Kadangi atsiradę užsakovo nuostoliai yra tiesiogiai susiję su netinkamu vežėjo sutartinių pareigų vykdymu, vežėjas privalo atlyginti šios užsakovo patirtus nuostolius.
 
Skaityti nutartį 2015 m. lapkričio 6 d. Nr. 3K-3-593-687/2015 Nuoroda
 
 
Atsižvelgiant į tai, kad šių nutarčių turinys neatitinka pasirinktų apžvalgos rengimo kriterijų (aktualios ir/ar įdomios nutartys verslo teisės klausimais), jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.
Šią savaitę Aukščiausiojo Teismo praktikoje analizuotas daktaro laipsnio anuliavimas dėl neoriginalios disertacijos; neteisėtas susitarimas varžytinių metu; vykdomojo rašto išdavimas valstybės institucijai; akcijų-pirkimo pardavimo ir laidavimo bylos, kuriose nebuvo jokių svarbių išaiškinimų.
    Duomenų apsauga