2015 m. lapkričio 16 d. – lapkričio 20 d.

Banko indėlio sertifikatams taikoma įstatymų numatyta indėlių draudimo apsauga.

 

Pasibaigus terminuotojo indėlio sutarčiai, atsakovo BAB bankas „Snoras“ vadybininkė pasiūlė ieškovui įsigyti su infliacija susietą indėlio sertifikatą, už kurį mokamos didesnės palūkanos, ir nurodė, kad šis yra apdraustas įstatymų nustatyta tvarka, kaip ir terminuotasis indėlis. Vėliau paaiškėjo, kad pagal teisės aktus indėlio sertifikatas nėra indėlių draudimo objektas, todėl ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti obligacijų pasirašymo sutartis negaliojančiomis, pagal šias sutartis pervestas lėšas – draudimo objektu, bei prašė įpareigoti draudiką išmokėti ieškovui priklausančią draudimo išmoką.
Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad jei vertybinis popierius patenka į Indėlių direktyvos taikymo sritį (kaip bet kokia skola, patvirtinta kredito įstaigos išduotu sertifikatu) ir jei šis vertybinis popierius nėra perleidžiamas, Indėlių direktyvos numatyta draudimo išimtis negalės būti taikoma ir jis bus laikomas draustu indėliu, nepriklausomai nuo to, kaip vertybinį popierių įvardijo jo emitentas (šiuo atveju – BAB bankas „Snoras“). Teismas pripažino, kad ieškovo indėlio sertifikatas yra draudžiamas kaip indėlis ir jam taikoma įstatymų nustatyta draudimo apsauga. Teismas taip pat pabrėžė, kad Bankas privalėjo aiškiai informuoti ieškovą kokie indėliai ir įsipareigojimai investuotojams nėra draudžiami.

 

Nutartį skaityti 2015 m. lapkričio 17 d. Nr. 3K-7-602-684/2015 Nuoroda

 

 

(i) Turto perleidimo sandoriai, kuriuose kaina sumokama apeinant areštuotas įmonės banko sąskaitas (pvz. per banko sąskaitą Kipre) yra nesąžiningi kreditorių atžvilgiu, todėl pripažinti niekiniais kaip prieštaraujantys viešąjai tvarkai ir gerai moralei;
(ii) Nesąžiningų ketinimų nustatymas sandorio sudarymo ir vykdymo metu yra pagrindas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu.

 

Bankruotuojanti bendrovė  „SNORAS Development“ sudarė 10 nekilnojamojo turto perleidimo sandorių, pagal kuriuos buvo atsiskaityta pavedimais į Kipre atidarytą BUAB „SNORAS Developement“ sąskaitą. BUAB „SNORAS Development“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su actio Pauliana ieškiniu, teigdamas, kad šis turtas negalėjo būti perleistas be BAB banko SNORAS sutikimo, o sutarčių vykdymas per banko sąskaitą Kipre rodo, kad šalys buvo nesąžiningos ir siekė, kad būtų sunkiau išaiškinti BUAB „SNORAS Developement“ pinigų srautus.
Teismas įvertinęs šalių veiksmus pagal moralės standartus tiek nekilnojamojo turto perleidimo sandorių sudarymo, tiek vykdymo metu, nustatė jų siekį pažeisti fundamentalias vertybes, t. y. atlikti veiksmus, neteisėtus civilinės teisės požiūriu. Šiuo atveju neteisėtas sandorių tikslas (išvengti Lietuvos teisėje taikomų nemokaus subjekto turto suvaržymų ir atsiskaitymo su kreditoriais) buvo pasiektas – BUAB „SNORAS Developement“ kreditoriai prarado galimybę patenkinti savo reikalavimus iš perleisto turto, atsižvelgdamas į tai, Teismas pripažino sutartis niekinėmis dėl prieštaravimo viešajai tvarkai ir gerai moralei ir taikė dvišalę restituciją.

 

Nutartį skaityti  2015 m. lapkričio 20 d. Nr. 3K-3-546-915/2015 Nuoroda

 

 

Atsižvelgiant į tai, kad šių nutarčių turinys neatitinka pasirinktų apžvalgos rengimo kriterijų (aktualios ir/ar įdomios nutartys verslo teisės klausimais), jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.

Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 8 bylas : vieną (1) dėl servituto nustatymo klausimų, vieną (1) dėl Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo tvarkos, dvi (2) bylas dėl darbo teisinių santykių, vieną (1) bylą dėl preliminariosios ir pagrindinės sutarties atribojimo, vieną (1) bylą dėl gydytojų veiksmais padarytos žalos, vieną (1) bylą dėl paveldėjimo bei vieną (1) bylą dėl hipotekos pasibaigimo. 

    Duomenų apsauga