2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 4 d.

Nustatinėdamas netiesioginių nuostolių (negautų pajamų), kuriuos šiuo atveju sudarė negautas nuomos mokestis, dydį, teismas atsižvelgė ir į tai, kad nuomininkas buvo su nuomotoju susijusi įmonė ir tai turėjo reikšmės tiek nuomos sutarties kainai, tiek nuomininkų paieškos procesui.
 
Šalys sudarė negyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį, po kurios sudarymo pirkėjas perkamas patalpas išnuomojo trečiajam asmeniui. Suėjus paskutiniam mokėjimo terminui visa kaina sumokėta nebuvo, todėl pardavėjas vienašališkai nutraukė sutartį. Pirkėjas kreipėsi į teismą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, tuo tarpu pardavėjas pateikė priešieškinį ir įrodinėjo, kad jam turėtų būti atlyginti netiesioginiai nuostoliai – negautos pajamos, kurias sudaro pirkėjo gautas nuomos mokestis, gautas išnuomojus patalpas trečiajam asmeniui. 
Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog faktas, kad ginčo patalpos po jų pardavimo buvo nuomojamos ir pirkėjas už nuomą gavo pajamų, sudaro prielaidas išvadai, jog pardavėjo negautų pajamų faktas yra įrodytas, tačiau nėra nustatytas jų dydis. Nustatinėjant negautų pajamų dydį, Teismo vertinimu, yra svarbu atsižvelgti, kad patalpas pirkėjas nuomojo su juo susijusiai įmonei ir tai, viena vertus, galėjo turėti reikšmės nustatant nuomos kainą, kita vertus, palengvino nuomininkų paieškos procesą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tuo atveju, kai žalos padarymo faktas, kaip pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti, yra įrodytas, ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti atmestas tik tuo pagrindu, kad suinteresuota šalis tinkamai neįrodė patirtų nuostolių dydžio.
Skaityti nutartį 2015 m. gruodžio 4 d. Nr. 3K-3-641-313/2015 Nuoroda
 
 
Atsižvelgiant į tai, kad šių nutarčių turinys neatitinka pasirinktų apžvalgos rengimo kriterijų (aktualios ir/ar įdomios nutartys verslo teisės klausimais), jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.
Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 10 bylų : dvi (2) bylas dėl proceso teisės normų, vieną (1) bylą dėl bendrijos narių susirinkimų, vieną (1) bylą dėl valstybinės žemės nuomos,  vieną (1) bylą dėl šeimos teisės klausimų, vieną (1) bylą dėl teismo įsakymo galiojimo skolininkui, vieną (1) bylą dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, vieną (1) bylą dėl servituto, vieną (1) bylą dėl teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų bei vieną (1) bylą dėl bendrosios dalinės nuosavybės bei statinių savininkų atsakomybės. 
    Duomenų apsauga