2015 m. gruodžio 7 d. – gruodžio 11 d

Bendra solidarioji juridinio asmens dalyvio ir valdymo organo nario atsakomybė juridiniam asmeniui ar jo kreditoriams galima tik išimtiniais atvejais, kai bendrais neteisėtais veiksmais, pažeisdami jiems nustatytas pareigas, jie padaro žalos minėtiems subjektams.
 
Vienintelė bendrovės akcininkė, bendrovės direktoriumi paskyrė savo sūnų. Bendrovė sudarė atlygintinę sutartį, kuria direktorius tariamai perleido bendrovei susistemintų juridinių asmenų duomenų rinkmeną. Bendrovės vienintelio akcininko sprendimu akcininkė patvirtino savo sūnaus – bendrovės direktoriaus– sudarytą sutartį. Bendrovė byloje prašė pripažinti sudarytą sutartį ir vienintelės akcininkės sprendimą negaliojančiais bei priteisti solidariai iš akcininkės ir direktoriaus bendrovės patirtą žalą.
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad pagal bendrąją taisyklę juridinio asmens dalyvio ir valdymo organo nario civilinė atsakomybė yra individuali, todėl jų bendra solidarioji atsakomybė juridiniam asmeniui ar juridinio asmens kreditoriams galima tik išimtiniais atvejais, kai juridinio asmens dalyvis ir valdymo organo narys (veikdami kaip tokie) bendrais neteisėtais veiksmais, pažeisdami jiems nustatytas pareigas, padaro žalos minėtiems subjektams.
 
Skaityti nutartį  2015 m. gruodžio 11 d. Civilinė byla Nr. 3K-3-665-969/2015 Nuoroda
 
 
 

Atsižvelgiant į tai, kad šių nutarčių turinys neatitinka pasirinktų apžvalgos rengimo kriterijų (aktualios ir/ar įdomios nutartys verslo teisės klausimais), jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.

Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 8 bylas : vieną (1) bylą dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės, dvi (2) bylas dėl šeimos teisinių santykių, vieną (1) bylą dėl kredito draudimo sutarties, vieną (1) bylą dėl socialinio draudimo įstaigos regreso teisės, dvi (2) bylas dėl proceso teisės klausimų bei vieną (1) bylą dėl daugiabučių namų administratoriaus atsakomybės. 

    Duomenų apsauga