2015 m. gruodžio 21 d. – gruodžio 25 d.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu aktualių ir/ar įdomių nutarčių pagal pasirinktus apžvalgos rengimo kriterijus (nutartys verslo teisės klausimais) nėra, jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.
 
Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 17 bylų : dvi (2) bylas dėl teismingumo, vieną (1) bylą dėl notaro pareigos atsiakyti atlikti notarinį veiksmą, dvi (2) bylas dėl darbo teisinių santykių, vieną (1) bylą dėl actio Pauliana sąlygų, vieną (1) bylą dėl atsakomybės už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, vieną (1) bylą dėl apsimestinio sandorio, vieną (1) bylą dėl paveldėjimo, vieną (1) bylą dėl standartinių draudimo sutarties sąlygų, vieną (1) bylą dėl vartotojo teisinio statuso, vieną bylą dėl paskolos sutarties sampratos, vieną (1) bylą dėl teisės gauti sėkmės mokestį, vieną (1) bylą dėl vienkartinės draudimo išmokos, vieną (1) bylą dėl rangos teisinių santykių, vieną (1) bylą dėl fizinio asmens bankroto ir vieną bylą dėl savivaldybei priklausančio turto pardavimo. 
    Duomenų apsauga