2015 m. gruodžio 28 d. – sausio 1 d.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu aktualių ir/ar įdomių nutarčių pagal pasirinktus apžvalgos rengimo kriterijus (nutartys verslo teisės klausimais) nėra, jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.
 
Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 12 bylų :  dvi (2) bylas dėl nuomos klausimų, vieną (1) bylą dėl atliekų tvarkymo sutarties nutraukimo, vieną (1) bylą dėl vartotojų teisių, vieną (1) bylą dėl civilinės atsakomybės sutrukdžius nuimti derlių, vieną (1) bylą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, vieną (1) bylą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, vieną (1) bylą dėl laidavimo sutarties, dvi (2) bylas dėl darbo teisės klausimų, vieną (1) bylą dėl skatinimo priemonių taikymo saulės energijai, vieną (1) bylą dėl proceso Aukščiausiajame Teisme inicijavimo bei vieną (1) bylą dėl actio Pauliana instituto. 
 
    Duomenų apsauga