2016 m. sausio 25 d. – sausio 29 d.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu aktualių ir/ar įdomių nutarčių pagal pasirinktus apžvalgos rengimo kriterijus (nutartys verslo teisės klausimais) nėra, jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.
 
Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 7 bylas : vieną (1) bylą dėl antstolio teisės tęsti po bankroto bylos iškėlimo vykdymo veiksmus, taip pat vieną (1) bylą dėl sandorio negaliojimo, vieną (1) bylą dėl prekių ženklų apsaugos, vieną (1) bylą dėl mokėjimų už advokato teikiamas paslaugas, vieną (1) bylą dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės, tačiau nebuvo pateikta jokių naujų išaiškinimų bei dvi (2) bylas dėl proceso teisės normų. 
    Duomenų apsauga