2016 m. vasario 13 d. – vasario 19 d.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu aktualių ir/ar įdomių nutarčių pagal pasirinktus apžvalgos rengimo kriterijus (nutartys verslo teisės klausimais) nėra, jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.
 
Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 11 bylų : dvi (2) bylas dėl šeimos teisės klausimų, vieną (1) bylą dėl viešųjų pirkimų, vieną (1) bylą dėl paveldėjimo teisės, vieną (1) bylą dėl vykdomojo rašto pateikimo termino, vieną (1) bylą dėl jūrinio vežėjo ir jo agento atsakomybės, vieną (1) bylą dėl namo administratoriaus teisės ginčyti sandorius, vieną (1) bylą dėl pirkėjo teisių gynimo būdų, vieną (1) bylą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, vieną (1) bylą dėl savivaldybės pareigos užtikrinti geriamojo vandens tiekimą ir vieną (1) bylą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. 
    Duomenų apsauga