2016 m. vasario 29 d. – kovo 4 d.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu aktualių ir/ar įdomių nutarčių pagal pasirinktus apžvalgos rengimo kriterijus (nutartys verslo teisės klausimais) nėra, jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.

Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 16 bylų: vieną (1) dėl viešųjų pirkimų, vieną (1) bylą dėl draudimo išmokos grąžinimo, vieną (1) bylą dėl nukentėjusio eismo įvykyje asmens pretenzijos dėl žalos, vieną (1) bylą dėl užsienio teismų sprendimų vykdymo, vieną (1) bylą dėl įgyjamosios senaties, dvi (2) bylas dėl darbo teisinių santykių, vieną (1) bylą dėl vežėjo atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagal CMR konvenciją, vieną (1) bylą dėl valstybės, kuri atsako už teisėjo padarytą žalą civilinėje byloje, ir žalą nusikalstamais veiksmais padariusio asmens civilinės atsakomybės, vieną (1) bylą dėl sutartinių netesybų mažinimo, vieną (1) bylą dėl nuostolių, patirtų užliejus butą, vieną (1) bylą dėl autorinių sutarčių ir autoriaus turtinių teisių, vieną (1) bylą dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo plano, vieną (1) bylą dėl įkeisto turto pardavimo vykdymo procese, vieną (1) bylą dėl administracinio akto apskundimo termino bei vieną (1) bylą dėl palikimo priėmimo.

    Duomenų apsauga