2016 m. kovo 7 d. – kovo 11 d.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu aktualių ir/ar įdomių nutarčių pagal pasirinktus apžvalgos rengimo kriterijus (nutartys verslo teisės klausimais) nėra, jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 17 bylų: vieną (1) bylą dėl viešųjų pirkimų, vieną (1) bylą dėl atsakomybės paskirstymo vežėjams regresinio ieškinio atveju, vieną (1) bylą dėl laiduotojo sutuoktinio atsakomybės už prievolės nevykdymą, vieną (1) bylą dėl turto pagerinimo išlaidų atlyginimo, dvi (2) bylas dėl draudimo teisinių santykių, vieną (1) bylą dėl tvirtinamojo įrašo teisėtumo, vieną (1) bylą dėl palikimo priėmimo, pradėjus jį faktiškai valdyti, vieną (1) bylą dėl priverstinai nuvežto automobilio saugojimo išlaidų atlyginimo, vieną (1) bylą dėl fizinio asmens veiksnumo, vieną (1) bylą dėl testamento negaliojimo, vieną (1) bylą dėl asmens garbės ir orumo pažeidimo, vieną (1) bylą dėl autorių teisių pažeidimo, vieną (1) bylą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos regreso teisės žalos atlyginimo bylose, dvi (2) bylas dėl rangos teisinių santykių, bei vieną (1) bylą dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą nesąžiningam fiziniam asmeniui.

    Duomenų apsauga