2016 m. liepos 18 d. – liepos 22 d.

Lizingo gavėjas naudojo daiktą pagal paskirtį savo ūkinėje komercinėje veikloje ir taip gavo ekonominės naudos, o daiktas natūraliai nusidėvėjo. Paaiškėjus daikto trūkumų, Lizingo gavėjas neprarado galimybės ir toliau naudotis daiktu pagal paskirtį, todėl visos sumokėtos kainos grąžinimas Lizingo gavėjui yra neproporcingas pirkėjo (Lizingo gavėjo) teisių gynimo būdas. 
 
Ieškovė (Lizingo gavėja) lizingo sutarties pagrindu daugiau kaip 2 metus naudojo automobilį, kuriam buvo suteikta 3 m. garantija. Atsakovė (Automobilio pardavėja) ir Lizingo gavėja taip pat sudarė ilgalaikės automobilių remonto, techninės bei kitokios priežiūros paslaugų sutartį.
Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, taikyti restituciją natūra ir įpareigoti Atsakovę grąžinti Ieškovei sumokėtą avansą, įpareigoti Atsakovę grąžinti Lizingo davėjai sumokėtą sumą už automobilį ir įpareigoti Lizingo davėją grąžinti automobilį Atsakovei. Ieškinys buvo grindžiamas Atsakovės įsipareigojimu užtikrinti automobilio kokybę jo eksploatavimo metu visą garantinį laikotarpį ir jo metu atsiradusiais automobilio defektais, kuriuos Atsakovė taisė, bet jų taisymo rezultatas Ieškovės netenkino.
LAT nurodė, jog pirkėja (Ieškovė) naudojosi daiktu (automobiliu) pagal jo paskirtį (atsižvelgiant į tai, kad pirkėja yra įmonė, naudojusi automobilį savo veikloje ir taip turėjusi ekonominės naudos), o toks daiktas natūraliai nusidėvėjo. Vėliau paaiškėjus daikto kokybės trūkumams, dėl kurių pirkėjas nepraranda galimybės ir toliau naudotis tuo daiktu pagal paskirtį, pirkėjo teisėms apginti taikytini CK 6.334 str. 1 d. 1-3 p. nurodyti pirkėjo teisių gynimo būdai: (1) reikalauti daikto pakeitimo tinkamos kokybės daiktu, (2) reikalauti pirkimo kainos sumažinimo ir (3) reikalauti, kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti (jei trūkumus įmanoma pašalinti).
LAT išaiškino, jog sumokėtos visos už daiktą kainos grąžinimas pirkėjui būtų neproporcinga priemonė, kurią taikant tokiu atveju nebūtų atsižvelgta į pirkėjo naudojimąsi tuo daiktu pagal jo paskirtį, susidėvėjimą ir gautą naudą, todėl toks pirkėjo gynybos būdas netaikytinas. 
 
Skaityti nutartį  2016 m. liepos 21 d. Nr. e3K-3-379-686/2016 Nuoroda
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 2 bylas:

 

Dėl draudimo išmokos grąžinimo, kai draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė savo pareigą pranešti apie eismo įvykį bei teismo jurisdikcijos

2016 m. liepos 22 d.
Nr. 3K-3-377-684/2016
Nuoroda

Dėl valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo bei vienašališko tokios sutarties nutraukimo joje nustatytais atvejais

2016 m. liepos 22 d.
Nr. 3K-3-375-687/2016
Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga