2016 m. lapkričio 14 d. – lapkričio 18 d.

Vienu iš tyčinio bankroto sukėlimo pagrindų gali būti veiklos perkėlimas į kitas įmones, kuriuo siekiama išvengti atsiskaityti su įmonės kreditoriais ar (ir) sužlugdyti įmonę.

 

Bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti BUAB „ERP“ (toliau –Bendrovė) bankrotą tyčiniu. Žemesnės instancijos teismai nagrinėdami bylą konstatavo, kad Bendrovės akcininkai G. R. ir O. R. (toliau – Akcininkai) perėjo dirbti į UAB „InnoForce“, kuri vykdė panašią į Bendrovės vykdytą veiklą, bendradarbiavo su tais pačiais klientais. Be to, Akcininkai pirmieji inicijavo bankroto bylos Bendrovei iškėlimą. Bendrovės kreditoriai nedelsdami sureagavo į Akcininkų pareiškimo dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo pateikimą – nutraukė sutartis, pradėjo reikalauti išankstinių apmokėjimų, nutrūko derybos dėl įsipareigojimų vykdymo termino pratęsimo. Bendrovės finansinė padėtis, jos Akcininkams pateikus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir vėliau atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, smarkiai pablogėjo ir pasiekė ribą, kai turimas turtas, kurio pagrindą, bendrovei vykdant ūkinę komercinę veiklą, sudarė trumpalaikis turtas – atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, tapo nepakankamas pradelstiems įsipareigojimams padengti. Teismų vertinimu, Akcininkai veikė sąmoningai ir tokie jų veiksmai atitinka tyčinio bankroto požymius.


Akcininkai nurodė, kad, jų pirmasis bandymas iškelti bankroto bylą Bendrovei buvo jų, kaip juridinio asmens dalyvių, pareigos vykdymas pagal Įmonių bankroto įstatymą, todėl jo negalima laikyti tyčinio bankroto kriterijumi. Aukščiausiasis Teismas su šiais Akcininkų argumentais nesutiko. Teismo vertinimu, faktas, kad Akcininkai kreipėsi į teismą prašydami iškelti bendrovei bankroto bylą, nebūtų laikomas pagrindu pripažinti Bendrovės bankrotą tyčiniu, jeigu byloje nebūtų nustatytos aplinkybės, patvirtinančios, kad šiuo atveju Akcininkai siekė ne vykdyti savo įstatyme nustatytą pareigą, o dėl konflikto su Bendrovės vadovu pašalinti Bendrovę iš rinkos. Teismai nustatė, kad Bendrovės nemokumas padidėjo tuomet, kai Akcininkai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, ir pažymėjo, kad būtent po šio kreipimosi Bendrovė prarado daug klientų, o jos finansiniai įsipareigojimai kreditoriams dar labiau išaugo. Šiais veiksmais Akcininkai iš esmės prisidėjo prie to, kad buvo sukeltas tyčinis Bendrovės bankrotas. Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad vienu iš tyčinio bankroto sukėlimo pagrindų gali būti veiklos perkėlimas į kitas įmones, kuriuo siekiama išvengti atsiskaityti su įmonės kreditoriais ar (ir) sužlugdyti įmonę.


Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, Teismas konstatavo, kad aplinkybių visuma, t. y. veiklos perkėlimas į kitą bendrovę siekiant atsikratyti konkurento, yra pakankamas šiuo atveju pagrindas pripažinti Bendrovės bankrotą tyčiniu.

 

Skaityti nutartį 2016 m. lapkričio 14 d. Nr. 3K-3-466-690 /2016 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 7 bylas:

 

Dėl asmeninės nuosavybės teise priklausiusio turto pripažinimo bendrąja jungtine nuosavybe šį turtą pagerinus iš esmės ir jo padalijimo.

2016 m. lapkričio 18 d.
Nr. 3K-3-417-969/2016
Nuoroda

Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos nario teisės gauti informaciją apie bendrijos veiklą.

2016 m. lapkričio 18 d.
Nr. 3K-3-490-686/2016
Nuoroda

Dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų, žyminio mokesčio apskaičiavimo.

2016 m. lapkričio 18 d.
Nr. 3K-3-457-686/2016
Nuoroda

Dėl teismo nešališkumo.

2016 m. lapkričio 18 d.
Nr. e3K-3-469-313/2016
Nuoroda

Dėl ieškinio senaties, turto pripažinimą bendrąja daline nuosavybe pagal jungtinės veiklos sutartį, įrodymų tyrimo ir vertinimo.

2016 m. lapkričio 17 d.
Nr. e3K-3-467-219/2016
Nuoroda

Dėl paskolos ir atstovavimo teisinių santykių.

2016 m. lapkričio 14 d.
Nr. 3K-3-472-687/2016
Nuoroda

Dėl advokato teisės gauti sėkmės mokestį iš atstovaujamojo pagal teisinių paslaugų sutartį.

2016 m. lapkričio 18 d.
Nr. 3K-3-479-313/2016
Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga