2016 m. sausio 15 d. – sausio 22 d.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu aktualių ir/ar įdomių nutarčių pagal pasirinktus apžvalgos rengimo kriterijus (nutartys verslo teisės klausimais) nėra, jų turinys detaliau apžvalgoje nėra analizuojamas bei aptariamas.

 

Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 5 bylas : vieną (1) bylą dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu, vieną (1) bylą dėl draudėjo teisės gauti draudimo išmokos dalį, vieną (1) bylą, susijusią su šeimos teisiniais santykiais, vieną (1) bylą dėl servituto nustatymo bei viena (1) byla buvo nutraukta atsisakius skundų.

    Duomenų apsauga