2016 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 2 d.

Kreditorius turi teisę iš visų solidariųjų skolininkų reikalauti užtikrinti prievolių įvykdymą, t. y. siekti, kad kiekvienas skolininkų būtų pajėgus įvykdyti prievolę. Todėl kreditorius turi teisę actio Pauliana  pagrindu ginčyti vieno iš bendraskolių sudarytą sandorį, kurį sudarius bendraskolio mokumas sumažėjo, net jei kiti bendraskoliai pagal savo turtinę padėtį turi ar ginčijamo sandorio sudarymo metu turėjo galimybę įvykdyti prievolę kreditoriui.
 
 

Kreditoriai (AB DNB bankas ir AB „DNB lizingas“) ir UAB „Čia“ (toliau – Skolininkas) sudarė kredito linijos ir penkias lizingo sutartis. Tinkamas Skolininko įsipareigojimai pagal sutartis įvykdymas buvo užtikrintas laidavimo sutartimis, pagal kurias G. K. (toliau – laiduotojas) įsipareigojo atsakyti Kreditoriams visu savo turtu, jeigu Skolininkas neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal Sutartis. Skolininkas tinkamai neįvykdė kreditavimo ir lizingo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, be to, jam buvo iškelta bankroto byla. Laiduotojas ir jo sutuoktinė dar iki bankroto bylos iškėlimo sudarė turto pasidalijimo sutartį, pagal kurią, be kita ko, laiduotojui priklausęs nekilnojamasis turtas buvo perleistas sutuoktinei. Kreditoriai kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti actio Pauliana pagrindu negaliojančia Turto pasidalijimo sutarties dalį, kuria Laiduotojo sutuoktinei asmeninėn nuosavybėn atiteko laiduotojo nekilnojamasis turtas, taikyti restituciją natūra ir priteisti Kreditoriams iš Laiduotojo skolą ir palūkanas. Kreditoriai nurodė, kad perleidęs sutuoktinei nekilnojamąjį turtą Laiduotojas tapo nemokus. Tuo tarpu Laiduotojas nurodė, kad prievolių Skolininkui įvykdymas Kreditoriui buvo užtikrintas ne tik jo laidavimu, bet ir trečiojo asmens turto antrine hipoteka, o skola Kreditoriui iki ieškinio teismui pareiškimo nebuvo pradėta išieškoti iš įkeisto turto.

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog kreditorius, ginčydamas sandorį actio Pauliana pagrindu, neprivalo kartu reikšti ieškinio reikalavimo dėl savo turimos reikalavimo teisės įgyvendinimo. Duomenų apie neįvykdytą paskolos (kreditavimo) sutartį ir jos įvykdymo užtikrinimą laidavimu pateikimas iš esmės yra pakankamas pagrindas patvirtinti actio Pauliana sąlygą – kreditoriaus reikalavimo teisę. Nors Laiduotojas rėmėsi argumentu, jog kiti bendraskoliai pagal savo turtinę padėtį turi (turėjo) galimybę įvykdyti prievolę Kreditoriui, tai šiuo atžvilgiu yra teisiškai nereikšminga. Šis argumentas nepaneigia fakto, kad Skolininko mokumas, sudarius turto pasidalijimo sutartį su sutuoktine, sumažėjimo. Nors Kreditoriaus reikalavimas Skolininkui buvo užtikrintas ir  trečiojo asmens antrine turto hipoteka ir skola iki ieškinio šioje byloje pareiškimo teisme nebuvo pradėta išieškoti iš įkeisto turto, tai nevaržo Kreditoriaus teisės kreiptis į teismą ir įrodinėti, kad vieno iš bendraskolių – Laiduotojo, sudarytas sandoris pažeidžia jo (kaip kreditoriaus) teises, nes kreditorius turi teisę laisvai rinktis savo teisių gynimo būdus, spręsti dėl jų naudojimo laiko bei eiliškumo, jeigu šios jo laisvės neriboja įstatymas ar sutartis. Teismo praktikoje jau yra išaiškinta, kad prievolės solidarumo įtvirtinimas skirtas kreditoriaus teisėms ginti, todėl šis turi teisę iš visų solidariųjų skolininkų reikalauti užtikrinti prievolių įvykdymą, t. y. siekti, kad kiekvienas skolininkų būtų pajėgus įvykdyti prievolę. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorius turi teisę nevaržomai rinktis, iš kurio solidariojo skolininko, kokios prievolės dalies reikalauti, nėra pagrindo pripažinti, jog vieno tokių skolininkų sudarytas sandoris, jei juo mažinamos kreditoriaus galimybės patenkinti savo reikalavimus iš šio skolininko, nepažeidžia kreditoriaus teisių ir negali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu.

 

Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria turto pasidalijimo sutartis buvo pripažintas negaliojančiu ir Kreditoriui priteista negrąžinta skolos dalis, palikta nepakeista. 
 
 
Skaityti nutartį 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. 3K-3-1-701/2016 Nuoroda
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 8 bylas:
 
 

Dėl patento savininko teisių gynimo ir patento apibrėžties aiškinimo per ekvivalentiškus požymius.

2016 m. gruodžio 2 d.

Nr. 3K-3-494-684/2016

Nuoroda

Dėl draudikų tarpusavio atsiskaitymų įvykus draudžiamajam įvykiui.

2016 m. lapkričio 30 d.

Nr. e3K-3-535-378/2016

Nuoroda

Dėl sandorio pripažinimo niekiniu bei atsakomybės taikymo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

2016 m. gruodžio 2 d.

Nr. e3K-3-492-706/2016

Nuoroda

Dėl jungtinės veiklos sutarties dalyvių pareigų ir daugiabučio namo administratoriaus atsakomybės.

2016 m. gruodžio 2 d.

Nr. e3K-3-491-219/2016

Nuoroda

Dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo ir disponavimo šia teise.

2016 m. gruodžio 2 d.

Nr. 3K-3-498-248/2016

Nuoroda

Dėl naudojimosi šilumos trasa, esančia kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype bei galimybės taikyti nepagrįstą praturtėjimą.

2016 m. gruodžio 2 d.

Nr. 3K-3-489-695/2016

Nuoroda

Dėl nuotekų sąvokos, kito asmens reikalų tvarkymo ir teisės į nuostolių atlyginimą.

2016 m. gruodžio 2 d.

Nr. 3K-3-495-313/2016

Nuoroda

Dėl ieškinio senaties, sutartinės atsakomybės bei prejudicinius faktus reglamentuojančių teisės normų taikymo.

2016 m. gruodžio 2 d.

Nr. 3K-3-496-378/2016

Nuoroda

    Duomenų apsauga