2017 m. sausio 2 d. – sausio 6 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 1 bylą:

 

Dėl tarptautinės Lietuvos teismų jurisdikcijos bei Lietuvos ir Baltarusijos sutarties dėl teisinės pagalbos aiškinimo ir taikymo

2017 m. sausio 6 d.

Nr. e3K-3-60-421/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, ši nutartis pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktuali ir įdomi verslo teisės klausimais, todėl jos detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga