2017 m. sausio 9 d. – sausio 13 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 8 bylas:

 

Dėl žalos subrogacijos tvarka priteisimo.

2017 m. sausio 11 d.

  Civilinė byla Nr. 3K-3-75-916/2017

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarką ginčuose tarp energetikos įmonių ir vartotojų.

2017 m. sausio 13 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-82-421/2017

Nuoroda

Dėl paskolos sutarties sudarymo ir vykdymo.

2017 m. sausio 12 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-81-916/2017

Nuoroda

Dėl teisės į daikto pagerinimo išlaidų atlyginimo, daikto pagerinimo sampratos, panaudos davėjo leidimo pagerinti naudojamą daiktą.

2017 m. sausio 12 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-78-686/2017

Nuoroda

Dėl bendraturčio pirmenybės teisės įsigyti dalį turto, valdomo bendrosios dalinės nuosavybės teise.

2017 m. sausio 11 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-77-421/2017

Nuoroda

Dėl pardavėjo pareigos patvirtinti daiktų nuosavybės teisę.

2017 m. sausio 11 d

Civilinė byla Nr. 3K-3-76-706/2017

Nuoroda

Dėl sutarčių aiškinimo ir actio Pauliana instituto.

2017 m. sausio 13 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-79-313/2017

Nuoroda

Dėl pavedimo sutarties aiškinimo.

2017 m. sausio 12 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-83-611/2016

Nuoroda


Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga