2017 m. sausio 16 d. – sausio 20 d.

Akcininko sužinojimas apie tai, kad nebuvo sušauktas bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, savaime nesuponuoja pagrindo daryti išvadą, kad bendrovė yra nemoki. Inicijuoti visuotinį akcininkų susirinkimą yra akcininko teisė, o ne pareiga.
 
Bankrutuojanti bendrovė (toliau – Bendrovė) kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš savo dviejų akcininkų ir vadovo (toliau visi kartu vadinami Atsakovais) 30 716,04 Eur žalos atlyginimą. Bendrovės teigimu, ji jau 2009 m. buvo nemoki, tačiau nei įmonės vadovas, nei įmonės akcininkai į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė – dėl to Bendrovės įsipareigojimai kreditoriams padidėjo 30 716,04 Eur.
Atsakovų pareigos kreiptis į teismą dėl Bendrovės bankroto bylos iškėlimo pradžios momentu žemesnės instancijos teismai pripažino 2012-05-01, kai turėjo būti sušauktas eilinis Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas ir patvirtintas finansinių ataskaitų rinkinys. Teismai sprendė, kad akcininkas, nežinodamas, kokia yra bendrovės finansinė padėtis, privalo inicijuoti kasmetinį susirinkimą, kad, esant reikalui, galėtų įvykdyti įstatymo nustatytą pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi teismai sprendė, kad nors bendrąja prasme domėtis įmonės veikla ar sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą yra įmonės akcininko teisė, o ne pareiga, tačiau ši teisė transformuojasi į pareigą imtis įstatyme nustatytų veiksmų, kad būtų apsaugoti įmonės kreditorių interesai.
Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad pareiga sužinoti apie nemokumą vadovui ir akcininkams atsiranda skirtingais momentais, nes vadovas turi įstatyme nustatytas pareigas organizuoti bendrovės turto apskaitą, stebėti bendrovės finansinę padėtį, o jei bendrovė turi mokumo sunkumų, privalo atitinkamai veikti. Tokių pareigų neturi akcininkai. Teismas sprendė, kad akcininkų sužinojimo apie nemokumą momento susiejimas su eilinio kasmetinio akcininkų susirinkimo diena būtų tinkamas, jei susirinkimas būtų tinkamai sušauktas ir įvykęs, o visi akcininkai būtų įgiję galimybę žinoti apie įmonės nemokumo būklę. Dėl to aiškinant akcininko pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentą, darytinas skirtumas tarp situacijos, kai akcininkas faktiškai žino apie finansinę bendrovės padėtį, nes dalyvauja įmonės veikloje (ar dėl kitų priežasčių) arba turi žinoti, nes buvo sušauktas akcininkų susirinkimas ir jis sužinojo (turėjo sužinoti) apie šią aplinkybę, ir situacijos, kai akcininkas objektyviai nežino ir neturi žinoti. Nenustačius, kad akcininkas faktiškai žinojo apie įmonės nemokumą, nėra pagrindo nustatyti neteisėtus veiksmus nevykdant pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.
Aukščiausiasis Teismas išaiškino, jog akcininko sužinojimas apie tai, kad nesušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas, per se nesuponuoja pagrindo daryti išvadą, kad bendrovė yra nemoki, todėl teisė inicijuoti susirinkimo sušaukimą nepavirsta balsų mažumą bendrovėje turinčių akcininkų pareiga. Dėl šios priežasties Teismas sprendė, kad bylą nagrinėję žemesnės instancijos teismai nepagrįstai nurodė, jog, turėdamas 20 procentų Bendrovės akcijų, akcininkas privalėjo pasidomėti įmonės veikla, kad, esant reikalui, galėtų įvykdyti įstatymo nustatytą pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, nes įstatyme tokios pareigos nėra nustatyta.
Teismas taip pat pažymėjo, kad kadangi vadovas neparengė metinių finansinių ataskaitų, informacijos gavimas faktiškai tampa negalimas. Akcininkui neturint galimybės susipažinti su pirminiais finansiniais bendrovės dokumentais, net pasinaudojus savo teise inicijuoti akcininkų susirinkimą, tuo atveju, jei vadovas neatliko savo pareigos parengti finansinių ataskaitų rinkinį, jis neturi nei teisinės, nei faktinės galimybės sužinoti apie realią bendrovės finansinę padėtį.
Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, byla buvo perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
 
 
Skaityti nutartį  2017 m. sausio 20 d. Nr. 3K-3-89-378/2017 Nuoroda
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 13 bylų:

 

Dėl kasacinio teismo teisės panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą bei perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. 3K-3-5-415/2017

Nuoroda

Dėl įrodymų tyrimo ir vertinimo, kasacinio teismo procesinio sprendimo privalomumo žemesnės instancijos teismams.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. 3K-3-87-969/2016

Nuoroda

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. 3K-3-94-915/2017

Nuoroda

Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių, naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. 3K-3-11-701/2017

Nuoroda

Dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo.

 

2017 m. sausio 19 d.

Nr. e3K-3-88-686/2017

Nuoroda

Dėl apsimestinio sandorio negaliojimo, jungtinės veiklos teisinių santykių, įrodinėjimą proceso ir įrodymų vertinimo.

2017 m. sausio 18 d.

Nr. 3K-3-85-695/2017

Nuoroda

Dėl jungtinės veiklos partnerių tarpusavio santykių.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. e3K-3-91-248/2016

Nuoroda

Dėl prekių ženklo ir juridinio asmens pavadinimo savininko teisės įpareigoti juridinį asmenį nenaudoti klaidinančių žymenų savo pavadinime.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. e3K-3-84-469/2017

Nuoroda

Dėl sutarties aiškinimo, netesybų ir jų mažinimo.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. 3K-3-95-313/2017

Nuoroda

Dėl delspinigių ir palūkanų mokėjimo,  teismo ekspertizės vertinimo.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. 3K-3-93-916/2017

Nuoroda

Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl jo tariamumo (fiktyvumo) ir prieštaravimo įmonės veiklos tikslams.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. e3K-3-9-684/2017

Nuoroda

Dėl žemės ūkio bendrovės valdymo organo – bendrovės narių susirinkimo – sprendimų teisinio kvalifikavimo.

2017 m. sausio 20 d.

Nr. e3K-3-90-706/2017

Nuoroda

Dėl teismo sudėties nagrinėjant ypatingosios teisenos bylas, kuriose kilo ginčas dėl palikimo priėmimo, kai paveldimas turtas yra keliose valstybėse.

2017 m. sausio 17 d.

Nr. 3K-3-80-706/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga