2017 m. sausio 23 d. – sausio 27 d.

Šiuo laikotarpiu Aukščiausiasis Teismas nutarčių nėra priėmęs.
    Duomenų apsauga