2017 m. sausio 30 d. – vasario 3 d.

Sutarties sąlygų pažeidimas savaime nereiškia, kad vadovas pažeidė įstatymo nustatytas ir (ar) fiduciarines pareigas įmonei. Tam tikrais atvejais įmonė gali atsisakyti vykdyti sutartį kaip tik todėl, kad vadovas nusprendžia, jog tokia strategija geriausiai atitiks įmonės interesus, arba dėl to, kad sutarties objektyviai neįmanoma įvykdyti dėl nuo pačios įmonės ar jo vadovo nepriklausančių aplinkybių.
 
Bendrovės prievolių pagal kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas žaliavų ir pagamintos produkcijos įkeitimu bei fizinio asmens (toliau – Ieškovas) laidavimu. Bendrovė jai suteikto kredito bankui negrąžino, jai buvo iškelta bankroto byla, vėliau ji buvo likviduota ir išregistruota. Ieškovas, kaip Bendrovės laiduotojas, sudarė su banku taikos sutartį, pagal kurią už Bendrovę grąžino bankui 72 405,00 EUR. Bendrovės bankroto byloje Ieškovas reikalavimo nepareiškė ir jo finansinis reikalavimas patvirtintas nebuvo. Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu atlyginti patirtus 72 405,00 EUR dydžio nuostolius iš Bendrovės vadovo. Šį reikalavimą grįsdamas tuo, kad šiuos nuostolius patyrė dėl Bendrovės vadovo priimtų neteisėtų sprendimų ir veiksmų, dėl kurių buvo iššvaistytas Bendrovės bankui įkeistas turtas, kuriuo buvo užtikrintas prievolių pagal kredito sutartį įvykdymas. 
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad pagal aktualią kasacinio teismo praktiką,  tokio (t. y. tiesioginio) ieškinio vadovui Ieškovas, nepareiškęs reikalavimo Bendrovės bankroto byloje, neturėjo teisės reikšti. Kreditorius gali pareikšti tiesioginį ieškinį tik kai reiškiamas reikalavimas dėl individualios žalos atlyginimo. Tačiau tokio individualaus kreditoriaus ieškinio tenkinimui turi būti įrodytos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos, kurios kreditoriaus pareikšto ieškinio atveju reiškia į konkretų kreditorių nukreiptų nesąžiningų veiksmų atlikimą ir būtent dėl tų veiksmų kreditoriui atsiradusią žalą. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju Ieškovas neįrodinėjo individualaus ieškinio civilinės atsakomybės Bendrovės vadovui taikymo sąlygų, o tik jo neteisėtus veiksmus Bendrovės atžvilgiu (vadovo fiduciarinių pareigų Bendrovei pažeidimą neužtikrinant įkeistų prekių (atsargų) vertės nesumažėjimo).
Teismas pažymėjo, kad Bendrovės vadovą nuo civilinės atsakomybės saugo verslo sprendimų priėmimo taisyklė – vadovams civilinė atsakomybė taikytina ne už verslo nesėkmę, bet už verslo sprendimo priėmimą pažeidžiant fiduciarines pareigas ir (ar) viršijant įgaliojimus. Šiuo  atveju Teismas sprendė, kad vien įkeitimo lakšte nurodytos prekių (atsargų) apimties vertine išraiška neišsaugojimas neįrodo Bendrovės vadovo neteisėtų veiksmų fakto. Įkeitimo sutarties sąlygų pažeidimas savaime nereiškia, kad vadovas pažeidė įstatymo nustatytas ir (ar) fiduciarines pareigas Bendrovei. Tam tikrais atvejais įmonė gali atsisakyti vykdyti sutartį kaip tik todėl, kad vadovas nusprendžia, jog tokia strategija geriausiai atitiks įmonės interesus, arba dėl to, kad sutarties objektyviai neįmanoma įvykdyti dėl nuo pačios įmonės ar jo vadovo nepriklausančių aplinkybių. Dėl šios priežasties ieškovas tokio pobūdžio bylose turi pareigą įrodyti, kuo konkrečiai pasireiškė veiksmų neteisėtumas, kokias konkrečiai pareigas vadovas pažeidė.
Teismo vertinimu, Ieškovas nagrinėjamu atveju neįrodė, kuo konkrečiai pasireiškė Bendrovės vadovo veiksmų, sprendimų ir elgesio, neišsaugant tinkamos įkeistų prekių (atsargų) apimties, neteisėtumas bei nesąžiningumas. Byloje nėra jokių duomenų, kad vadovas gautą kreditą, kurio grąžinimas buvo užtikrintas prekių (atsargų) įkeitimu, būtų panaudojęs ne pagal paskirtį ir (ar) kad turimas prekes (atsargas) jis būtų iššvaistęs, pasisavinęs. Byloje taip pat neįrodyta, jog vadovas, tiek sudarydamas įkeitimo sandorį, tiek jį vykdydamas(neišsaugodamas įkeistų prekių (atsargų) tinkamos vertės), veikė labai nerūpestingai ar tyčia. Nustatyta, kad įkeistų prekių (atsargų) kiekis Bendrovėje nuo 2008 metų vidurio ėmė mažėti ir jo nepavyko atkurti dėl ekonominės krizės ir jos nulemto užsakymų sumažėjimo. Pablogėjus Bendrovės finansinei padėčiai, buvo sušauktas neeilinis akcininkų susirinkimas ir nutarta kreiptis į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo. Be to, Ieškovui, kaip Bendrovės akcininkės vadovui, buvo žinoma Bendrovės finansinė padėtis. Vien aplinkybė, kad iš laidavimo sutarties Ieškovui atsirado piniginė prievolė, nepagrindžia žalos Bendrovei deliktinės atsakomybės prasme padarymo fakto.
Atsižvelgiant į tai, Teismui konstatavus, kad nėra visų būtinųjų vadovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, Ieškovo ieškinys Bendrovės vadovui buvo atmestas. 
 
Skaityti nutartį  2017 m. vasario 3 d. Nr. e3K-3-32-421/2017 Nuoroda
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 12 bylų:

 

Dėl viešojo pirkimo sąlygų, perkant kelionių organizavimo paslaugas ir pasiūlymų su 0 Eur dydžio aptarnavimo mokesčiu pateikimo.

2017 m. vasario 2 d.

Nr. e3K-3-2-248/2017

Nuoroda

Dėl šalių teisinių santykių kvalifikavimo, atsakovės pareigos apmokėti sąskaitą už perskaičiuotą šilumos energiją, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo.

2017 m. vasario 3 d.

Nr. 3K-3-33-684/2017

Nuoroda

Dėl valstybės atsakomybės už ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmais (neveikimu) padarytą žalą.

 

2017 m. vasario 3 d.

Nr. 3K-3-8-219/2017

Nuoroda

Dėl procesinio teisių perėmimo, bei teisės į privalomąją palikimo dalį.

2017 m. vasario 3 d.

Nr. 3K-3-10-421/2017

Nuoroda

Dėl kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo konkurso sąlygų nustatymo.

2017 m. vasario 2 d.

Nr. e3K-3-1-969/2017

Nuoroda

Dėl ieškinio senaties pradžios bei praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo.

 

2017 m. vasario 3 d.

Nr. 3K-3-20-248/2017

Nuoroda

Dėl autoriaus turtinių teisių turėtojo ir materialaus objekto savininko teisių, jų įgyvendinimo.

2017 m. sausio 30 d.

Nr. 3K-3-4-916/2017

Nuoroda

Dėl vaiko išlaikymo formos nustatymo, sutuoktinių teisės sudaryti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir nustatyti išlaikymą nepilnamečiui vaikui areštuotu turtu, teismo teisės tokią sutartį tvirtinti.

2017 m. sausio 30 d.

Nr. 3K-3-49-969/2017

Nuoroda

Dėl sandorių negaliojimo civilinio kodekso 6.66 straipsnyje įtvirtintu pagrindu,  rašytinių įrodymų išreikalavimo.

2017 m. vasario 1 d.

Nr. 3K-3-3-695/2017

Nuoroda

Dėl viešojo aukciono ir jo rezultatų pripažinimo negaliojančiais, viešojo intereso gynimo.

2017 m. vasario 2 d.

Nr. 3K-3-24-706/2017

Nuoroda

Dėl civilinės atsakomybės, kylančios dėl kelio konstrukciniais defektais padarytos žalos tretiesiems asmenims atlyginimo.

2017 m. vasario 3 d.

Nr. e3K-3-27-701/2017

Nuoroda

Dėl solidariosios lizingo gavėjo ir šio laiduotojo atsakomybės lizingo davėjui.

2017 m. sausio 31 d.

Nr. e3K-3-21-684/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga