2017 m. kovo 20 d. – kovo 24 d

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 12 bylų:

 

Dėl ekspeditoriaus atsakomybės netinkamai įvykdžius ekspedijavimo sutartį

2017 m. kovo 24 d.

Nr. 3K-3-136-421/2017

Nuoroda

Dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo

2017 m. kovo 24 d.

Nr. 3K-3-135-686/2017

Nuoroda

Dėl skolos už daugiabučio namo administravimą priteisimo

2017 m. kovo 24 d.

Nr. e3K-3-137-684/2017

Nuoroda

Dėl vartotojo pareigos sumokėti už būstui tiektą šilumos energiją

2017 m. kovo 24 d.

Nr. e3K-3-138-969/2017

Nuoroda

Dėl bendraturčio prievolės mokėti už dalį daugiabučiam namui patiektos šilumos energijos, skirtos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, kai bendraturčiui priklausantis butas yra atjungtas nuo centralizuoto šilumos tiekimo

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 3K-3-139-611/2017

Nuoroda

Dėl statybos rangos sutarties vykdymo, atsiskaitymo už darbus, ir proceso teisės normų, reglamentuojančių naujų įrodymų priėmimą apeliacinės instancijos teisme

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 3K-3-143-695/2017

Nuoroda

Dėl buto savininko prievolės išlaikyti daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektus

2017 m. kovo 23 d.

Nr. e3K-3-144-219/2017

Nuoroda

Dėl ieškinio ribų peržengimo ir civilinių teisių gynimo būdo pakeitimo galimybės

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 3K-3-142-701/2017

Nuoroda

Dėl privalomų nagrinėti klausimų nutraukiant santuoką

2017 m. kovo 24 d.

Nr. e3K-3-141-378/2017

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės, esančios Kuršių nerijoje, nuomos sutarties nutraukimo, kai sutartyje nurodyta žemės sklypo naudojimo paskirtis prieštarauja teritorijų planavimo dokumentams

2017 m. kovo 24 d.

Nr. e3K-3-147-915/2017

Nuoroda

Dėl įgaliotojos ir įgaliotinės perkančiųjų organizacijų solidariosios deliktinės atsakomybės

2017 m. kovo 20 d.

Nr. e3K-3-128-469/2017

Nuoroda

Dėl užsienio tiekėjų teisės verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti

2017 m. kovo 20 d.

Nr. e3K-3-129-378/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga