2017 m. kovo 27 d. – kovo 31 d.

Pripažinus, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, o Bendrovė, kurios akcijos tariamai buvo perleistos, yra likviduota, pirkėjas turi grąžinti pardavėjui akcijų (kaip be pagrindo įgyto turto) tikrąją vertę pinigais.
 
Ieškovai (sutuoktiniai) prašė teismo pripažinti niekine ir negaliojančia akcijų pirkimo–pardavimo sutartį. Sutuoktinių teigimu, jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė 25 proc. paprastųjų vardinių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – Bendrovė) akcijų. Likę 75 proc. akcijų priklausė vieno iš Sutuoktinių broliui. Sutuoktiniai teigė, kad atsitiktinai sužinojo, jog jau nėra Bendrovės akcininkai – Sutartimi 25 proc. paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų parduota broliui. Sutuoktiniai nurodė, kad jie nepasirašė Sutarties, todėl ji negali būti laikoma sudaryta. Sutarties originalo neturi nei Sutuoktiniai, nei brolis, nei jokie registrai ar tretieji asmenys.
Pirmos ir apeliacinės instancijos teismai Sutuoktinių ieškinį atmetė. Teismų vertinimu, aplinkybė, kad Sutarties originalas nėra išlikęs, šiuo atveju neturi esminės reikšmės, nes įrodyta, jog yra išlikęs notarine tvarka patvirtintas šios Sutarties nuorašas. Sandorio sudarymo faktą patvirtina ir liudytojų parodymai.
Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vertindamas šioje byloje apklaustų liudytojų parodymus, sprendė, kad dėl subjektyviųjų veiksnių, darančių įtaką liudytojų nurodomoms faktinėms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti jų parodymus nepatikimais ir jais nesiremti. Tokiais subjektyviaisiais veiksniais, Teismo vertinimu, pripažintinas priešiškumas arba konfliktas su kita šalimi, santuokos, giminystės ir pavaldumo santykiai, dėl kurių faktinės aplinkybės interpretuojamos vienos iš šalių naudai, esantys ar menami (ginčijami) įsipareigojimai bei įsisenėjusios nuoskaudos.
Vertindamas notaro parodymų įrodomąją reikšmę, Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad notaras, atlikdamas notarinį veiksmą – liudydamas dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, neturi iš įstatymo kylančios pareigos tikrinti dokumento, kurio nuorašą liudija, originalumo, jį pasirašiusių asmenų valios, sutarties sąlygų tikrumo. Taigi, vien ta aplinkybė, kad liudijant dokumento nuorašą notarei buvo pateiktas dokumentas, kuriame esantys parašai jai nekėlė įtarimų, nei notarės parodymų, nei jos patvirtintos Sutarties kopijos nedaro patikimais įrodymais, patvirtinančiais Sutarties sudarymo faktą.
Aukščiausiasis Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie tiesiogiai patvirtintų pinigų sumokėjimo už akcijas faktą. Byloje nustatytos aplinkybės liudija brolių ir verslo partnerių konfliktinius santykius, todėl neatidumas, kai didelė pinigų suma perduodama be atsiskaitymą už akcijas patvirtinančių rašytinių dokumentų, o Sutartis sudaroma nesant  įgaliojimo, suteikiančio sutuoktiniui teisę disponuoti bendrąja jungtine nuosavybe (akcijomis), yra objektyviai nepateisinamas ir normaliai neprotingas elgesys.
Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog įrodymų visuma ir turinys vertintini kaip nepakankami ginčo Sutarties sudarymo faktui įrodyti ir Sutuoktinių ieškinį patenkino iš dalies, pripažindamas, kad Sutartis dėl Bendrovės akcijų pardavimo nebuvo sudaryta.
Pripažinus, kad Sutuoktiniai Sutarties dėl akcijų pardavimo nesudarė, Aukščiausiasis Teismas padarė išvadą, kad broliui kyla pareiga grąžinti Sutuoktiniams be pagrindo įgytą jų turtą. Kadangi Bendrovė yra likviduota dėl bankroto, t. y. nebėra juridinio asmens, kurio 25 proc. akcijų nuosavybės teise valdė Sutuoktiniai ir nėra galimybės grąžinti turtą natūra, Teismas sprendė, kad už jį turi būti atlyginama pinigais, tikrąja turto verte. Sutuoktiniai nepateikė Teismui įrodymų, kurie pagrįstų Bendrovės akcijų tikrąją vertę, tačiau brolis, teikdamas paaiškinimus Teismo posėdžio metu, buvo nurodęs, jog 250‘000 Lt (72‘405 EUR) yra gera kaina ir tiek yra vertos Sutuoktinių akcijos. Tai, Aukščiausiojo Teismo vertinimu, leidžia konstatuoti, kad labiausiai tikėtina Sutuoktinių akcijų vertė buvo 250‘000 Lt (72‘405 EUR). Būtent ši suma Teismo buvo priteista Sutuoktiniams iš brolio, kaip be pagrindo įgytų akcijų, kurių neįmanoma grąžinti natūra, tikroji vertė. 
 
Skaityti nutartį 2017 m. kovo 29 d. Nr. 3K-3-86-415/2017 Nuoroda
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 10 bylų:

 

Dėl proceso atnaujinimo pagrindo, jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas

2017 m. kovo 30 d.

 Nr. 3K-3-125-219/2017

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių kasatorės teisę atsisakyti kasacinio skundo, aiškinimo ir taikymo

2017 m. kovo 29 d.

 Nr. 3K-3-198-415/2017

Nuoroda

Dėl bendraturčių teises ir pareigas naudojantis ir išlaikant bendrąją dalinę nuosavybę reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo

2017 m. kovo 30 d.

 Nr. e3K-3-153-684-2017

Nuoroda

Dėl kompensacijos dydžio nustatymo, esant turto įgijimo be teisinio pagrindo požymiams

2017 m. kovo 30 d.

 Nr. 3K-3-148-690/2017

Nuoroda

Dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu

2017 m. kovo 30 d.

 Nr. e3K-3-158-219/2017

Nuoroda

Dėl teisingo atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę nustatymo

2017 m. kovo 30 d.

 Nr. 3K-3-156-248/2017

Nuoroda

Dėl vartojimo sutartyje teritorinį teismingumą nustatančios sąlygos sąžiningumo ir teismo teisės ieškinio priėmimo stadijoje pripažinti tokią sąlygą nesąžininga

2017 m. kovo 29 d.

 Nr. e3K-3-155-916/2017

Nuoroda

Dėl taikytinos teisės ir teismo pareigos taikyti, aiškinti bei nustatyti užsienio teisės turinį

2017 m. kovo 29 d.

 Nr. 3K-3-163-916-2017

Nuoroda

Dėl taikytinos teisės ir teismo pareigos taikyti, aiškinti bei nustatyti užsienio teisės turinį

2017 m. kovo 29 d.

 Nr. 3K-3-162-415-2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

 

 

 

    Duomenų apsauga