2017 m. balandžio 17 d. – balandžio 21 d.

Vykstant įmonės bankroto procedūroms, tam tikrais atvejais turto pardavimo tvarką ir pradinę parduodamo turto kainą gali nustatyti ir teismas, nors tai yra kreditorių susirinkimo kompetencija.
 

Vykstant Bendrovės bankroto procesui, Bendrovės kreditorius kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais buvo nustatyta pradinė Bendrovės turto pardavimo iš varžytinių kaina, ir nustatyti pradinę turto pardavimo kainą. Kreditorius nurodė, kad ginčijami Bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia tiek Bendrovės, tiek jos kreditorių interesus, prieštarauja pagrindiniams bankroto proceso tikslams – Bendrovės bankroto procedūros tęsiamos jau septintus metus; balsų daugumą turintys kreditoriai, kurių reikalavimai neužtikrinti hipoteka, nepagrįstai nustato itin didelę turto pardavimo kainą, taip užkirsdami kelią realizuoti turtą ir bent iš dalies tenkinti kreditorių reikalavimus. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos nustatymas pagal Įmonių bankroto įstatymą yra priskirtas kreditorių susirinkimo kompetencijai, byloje kilo klausimas, ar teismas gali panaikinti Bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nustatyta turto pardavimo kaina, ir šią kainą nustatyti savarankiškai.

Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad įprastai teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos. Tačiau nustatęs, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą. Tam turi būti konstatuotas bankroto proceso vilkinimas ir kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas. Teismas, tokiu atveju gali nustatyti turto pardavimo tvarką ir pradinę parduodamo turto kainą įvertinęs faktines aplinkybes, kreditorių, turinčių balsų daugumą, veiksmus (neveikimą), jų priimamų sprendimų įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto proceso užbaigimui bei atsižvelgdamas į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus.

Atsižvelgiant į tai, nagrinėtoje byloje buvo paliktas galioti žemesnės instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo patenkintas Kreditoriaus prašymas panaikinti Bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimus ir nustatyta pradinė turto pardavimo kaina.

 
Skaityti nutartį 2017 m. balandžio 19 d. Nr. e3K-3-196-313/2017 Nuoroda 
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 18 bylų:
 
 

Dėl teisės atsisakyti kasacinio skundo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-235-916/2017

Nuoroda

Dėl teismo vaidmens ne teismo tvarka vykdomame bankroto procese

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-195-219/2017

Nuoroda

Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-208-916/2017

Nuoroda

Dėl neprofesionaliajam investuotojui atsiradusių investicinių nuostolių atlyginimo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-188-686/2017

Nuoroda

Dėl teisinių santykių kvalifikavimo

2017 m. balandžio 18 d.

Nr. e3K-3-61-421/2017

Nuoroda

Dėl savavališkai pastatytų statinių įteisinimo galimybės

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-191-690/2017

Nuoroda

Dėl galimybės kasacine tvarka peržiūrėti pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl klausimų, kurie nebuvo keliami nagrinėjant bylą apeliacine tvarka

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-192-684/2017

Nuoroda

Dėl ieškinio palikimo nenagrinėto, jeigu ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-206-684/2017

Nuoroda

Dėl prievolės pripažinimo asmenine sutuoktinio prievole

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-205-415/2017

Nuoroda

Dėl skolos už suvartotą šaltą vandenį priteisimo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-193-378/2017

Nuoroda

Dėl skolos išieškojimo iš fizinio asmens apribojimo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-202-421/2017

Nuoroda

Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl jo prieštaravimo gerai moralei

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-187-421/2017

Nuoroda

Dėl servituto ir atlyginimo už servitutą dydžio nustatymo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-190-916/2017

Nuoroda

Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo, priemokos ir delspinigių priteisimo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-186-701/2017

Nuoroda

Dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-189-969/2017

Nuoroda

Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo, priemokos ir delspinigių priteisimo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-185-248/2017

Nuoroda

Dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-201-611/2017

Nuoroda

Dėl civilinių bylų teismingumo ir jurisdikcijos

2017 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-209-969/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, ši nutartis pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktuali ir įdomi verslo teisės klausimais, todėl jos detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga