2017 m. gegužės 8 d. – gegužės 12 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 8 bylas:

 

Dėl mišrios kaltės ir nuostolių sumažinimo viešojo administravimo subjektui, kai yra nukentėjusio asmens kaltė dėl atsiradusių nuostolių.

2017 m. gegužės 12 d.

Nr. 3K-3-231-969/2017

Nuoroda

Dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo sąlygų bei statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo.

2017 m. gegužės 12 d.

Nr. 3K-3-253-2192017

Nuoroda

Dėl vartotojo pareigos sumokėti už daugiabučio namo bendro naudojimo patalpoms šildyti tiekiamą šilumos energiją.

2017 m. gegužės 12 d.

Nr. e3K-3-230-686/2017

Nuoroda

Dėl  bendrosios dalinės nuosavybės objekto išlaikymo

2017 m. gegužės 12 d.

Nr. 3K-3-215-915/2017

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių antstolio veiksmus priimant patvarkymą dėl turto perdavimo išieškotojui, aiškinimo ir taikymo

2017 m. gegužės 11 d.

Nr. 3K-3-218-684/2017

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių rašytinio reikalavimo pateikimą draudimo bendrovėms dėl laidavimo draudimo išmokos, kompensuojančios neįvykdytas kelionių organizatoriaus prievoles dėl šio nemokumo, aiškinimo ir taikymo

2017 m. gegužės 11 d.

Nr. e3K-3-246-219/2017

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimą, aiškinimo ir taikymo

2017 m. gegužės 11 d.

Nr. e3K-3-227-248/2017

Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių paskolos teisinius santykius

2017 m. gegužės 11 d.

Nr. 3K-3-229-916/2017

Nuoroda

 

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga