2017 m. gegužės 22 d. – gegužės 28 d.

Darbdavio prievolė mokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už visą uždelstą atsiskaityti laiką nėra netesybos ar palūkanos, todėl darbuotojo reikalavimas dėl šio užmokesčio bankroto procese tenkinamas pirmąja eile.
 

Bendrovei (Darbdaviui) buvo iškelta bankroto byla. UAB ,,Valdinga“ nusipirko iš darbuotojų reikalavimo teisę į Darbdavio jiems nesumokėtą darbo užmokestį ir į prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises. UAB ,,Valdinga“ perleido nurodytas reikalavimo teises UAB ,,Kamineros grupė“. Bankroto administratorius priėmė sprendimą pirmąja eile atlyginti kreditorei UAB ,,Kamineros grupė“ dalį finansinio reikalavimo, kurią sudarė 404 418,27 EUR dydžio vidutinis darbo užmokestis darbuotojams už uždelstą atsiskaityti laiką. Bendrovės kreditorių komitetas nutarimu patvirtino bankroto administratoriaus ataskaitą, kuria įtvirtintas  minėtas sprendimas.

 

Bendrovės kreditoriai kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti kreditorių komiteto nutarimą ir įpareigoti bankroto administratorių grąžinti pirmajame reikalavimų tenkinimo etape nepagrįstai UAB ,,Kamineros grupė“ išmokėtas lėšas, teigdami, kad dėl tokio neteisėto ir nepagrįsto bankroto administratoriaus sprendimo buvo padaryta žala kitiems Bendrovės kreditoriams, kurių reikalavimai būtų tenkinami vėlesne eile. Kreditorių teigimu, netesybos ir sankcijos dėl pavėluotų mokėjimų, pavyzdžiui, delspinigiai ir vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką, turėtų būti tenkinami antrajame kreditorių reikalavimų tenkinimo etape, t. y. ta pačia eile kaip ir kitų kreditorių reikalavimai, susiję su palūkanomis ir netesybomis. 

 

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ginčui aktualias teisės normas ir kasacinio teismo praktiką, sprendė, kad darbdavio prievolė mokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už visą uždelstą atsiskaityti laiką nėra netesybos ar palūkanos. Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad minėta darbdavio prievolė kyla iš individualių darbo teisinių santykių, kai darbdavys nevykdo (ar netinkamai vykdo) įstatyme nustatytos pareigos laiku ir visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju, taip pažeisdamas įstatyme nustatytas savo pareigas ir teisėtus darbuotojo interesus – už atliktą darbą gauti darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei savarankiškai disponuoti jam priklausančiomis pajamomis. Taigi ši išmoka, nors ir nėra darbo užmokestis, bet neabejotinai susijusi su darbo santykiais ir negali būti prilyginama netesyboms ar palūkanoms. Sankcija už uždelsimą atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju yra reglamentuota DK normomis, todėl nėra pagrindo taikyti CK normas, reglamentuojančias netesybas ir (ar) palūkanas (DK 9 straipsnis).

 

Aukščiausiasis Teismas pabrėžė, kad bankroto procese svarbi kreditoriaus reikalavimo prigimtis, t. y. kokiu pagrindu susidarė įmonės įsiskolinimas kreditoriui. Nagrinėjamoje byloje teismų nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kad UAB „Kamineros grupė“ įgijo reikalavimo teisę į, be kita ko, 404 418,27 EUR sumą, susidariusią dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką. Šalių materialiniai teisiniai santykiai susiklostė ne iš paskolos, prievolės ar kitų teisinių santykių, o būtent iš darbo teisinių santykių. Taigi darbuotojų kreditorių reikalavimų, kuriuos perėmė UAB „Kamineros grupė“, prigimtis (susidarymo pagrindas) – Darbdavio netinkamai įvykdyta pareiga laiku atsiskaityti su savo darbuotojais. Šis kreditoriaus reikalavimo susidarymo pagrindas lemia ir jo tenkinimo eiliškumą Bendrovės bankroto procese. Darbuotojų interesai bankroto procese yra ginami prioritetiškai. Atsižvelgiant į tai, kad darbdavio prievolė mokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už visą uždelstą atsiskaityti laiką nėra netesybos ar palūkanos, ji negali būti tenkinama antruoju ir pagrįstai buvo patenkinta pirmuoju etapu.

Skaityti nutartį 2017 m. gegužės 26 d.Nr. 3K-3-255-313/2017 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 8 bylas:

 

Dėl proceso atnaujinimo, kai procesą prašoma atnaujinti ne toje civilinėje byloje, kurioje Europos žmogaus teisių teismas konstatavo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos  pažeidimą, o kitoje civilinėje byloje

2017 m. gegužės 22 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-248-701/2017

Nuoroda

Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo bei jurisdikcijos nustatymo

2017 m. gegužės 24 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-256-916/2017

Nuoroda

Dėl  privatizavimo būdu įgyto nekilnojamojo turto (buto dalies) nuosavybės formos

2017 m. gegužės 24 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-237-916/2017

Nuoroda

Dėl  savavališkos statybos ir tokios statybos padarinių šalinimo

2017 m. gegužės 24 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-240-248/2017

 Nuoroda

Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo 

2017 m. gegužės 24 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-262-421/2017

Nuoroda

Dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo ir nekonkuravimo susitarimo

2017 m. gegužės 25 d.

Nr. e3K-3-254-248/2017

Nuoroda

Dėl įmonės vadovo atsakomybės

2017 m. gegužės 26 d.

Nr. 3K-3-249-686/2017

Nuoroda

Dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo vykdymo procese, kai yra perleidžiamas vienas reikalavimų

2017 m. gegužės 26 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-251-701/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

 

    Duomenų apsauga