2017 m. birželio 12 d. – birželio 18 d.

Kreditoriaus teisės išieškoti skolą iš skolininko pagal vekselį praradimas nereiškia prievolės pabaigos vekselio laiduotojui.
 

Skolininkas nustatytu terminu nesumokėjo kreditoriui skolos pagal du paprastuosius neprotestuotinus vekselius. Pagal abu vekselius už skolininko prievolės įvykdymą laidavo trečiasis asmuo (laiduotojas). Kreditorius kreipėsi į teismą, prašydamas skolą pagal vekselius solidariai priteisti iš skolininko ir laiduotojo. Skolininkas teigė, kad pagal sudarytus vekselius negavo pinigų, o pasirašydamas vekselius siekė padėti laiduotojo verslui. Laiduotojui priklausanti bendrovė ir kreditorius sudarė sutartis dėl patalpų nuomos, todėl vekseliai buvo išrašomi norint užsitikrinti didesnio nuomos mokesčio, nei jis yra nurodytas nuomos sutartyse, sumokėjimą.

Teismas nurodė, kad šiuo atveju egzistuoja visos sąlygos, leidžiančios konstatuoti, jog tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai ir kreditoriaus ieškinį tenkino. Skolininko ir laiduotojo nurodomos aplinkybės dėl patalpų nuomos ir nuomos kainos keitimo, teismo vertinimu, neatleidžia skolininko nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, kadangi vekselis išrašytas ne bendrovės, o skolininko vardu. Skolininkas nepaneigė aplinkybės, kad negavo pinigų iš kreditoriaus, ir nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal vekselius, taigi jis nenuginčijo vekselio sudarymo ir prievolės pagal juos atsiradimo. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą laiduotojo įsipareigojimas galioja ir tada, kai ta prievolė, už kurią jis laidavo, dėl kurios nors priežasties negalioja, išskyrus vekselio formos trūkumus. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad kreditorius šiuo atveju prarado teisę pareikšti reikalavimą laiduotojui. Šiuo atveju taikytina bendroji laidavimo pasibaigimo taisyklė – laidavimas galioja tol, kol neįvykdyta juo užtikrinta prievolė. Taigi net ir teisės išieškoti skolą pagal vekselį ne ginčo tvarka (kreipiantis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo) praradimas nereiškia laiduotojo ar kitų įsipareigojusių asmenų prievolės pabaigos. Teismas nurodė, kad nors vekselio laidavimą ir civiliniame kodekse įtvirtintą laidavimą (kaip jis yra suprantamas įprastai), vienija ta pati sąvoka, vis dėlto vekselio laidavimas yra savarankiškas prievolės pagal vekselį įvykdymo užtikrinimo būdas, reglamentuotas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme.

Taigi laiduotojui pagal civilinio kodekso nuostatas, priešingai nei vekselio laiduotojui, suteikiamos kur kas didesnės gynybos galimybės – jis turi teisę gintis nuo prievolės vykdymo pateikdamas įrodymus, kad laidavimas baigėsi, kai baigėsi juo užtikrinta prievolė, ar kitais CK nustatytais pagrindais. Tuo tarpu vekselio laiduotojas iš esmės gali gintis tik vekselio formos trūkumais ir pagrindinės prievolės įvykdymu.

 

Skaityti nutartį 2017 m. birželio 14 d. Nr. 3K-3-269-695/2017 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 9 bylas:

 

2017 m. birželio 13 d.

Nr.  3K-3-287-690/2017

Nuoroda

Dėl rūšinio teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, aiškinimo ir taikymo.

2017 m. birželio 15 d.

Nr. 3K-3-267-611/2017

Nuoroda

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimą ir leidimą vykdyti, aiškinimo ir taikymo.

2017 m. birželio 15 d.

e3K-3-273-686/2017

Nuoroda

Dėl imperatyviųjų teisės normų pasikeitimo po sutarties sudarymo, aiškinimo ir taikymo.

2017 m. birželio 15 d.

Nr.  3K-3-272-701/2017

Nuoroda

Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo, įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų taikymo, ieškinio senaties taikymo.

2017 m. birželio 15 d.

Nr. 3K-3-270-687/2017

Nuoroda

Dėl autorių teisių pažeidimo ir nuostolių atlyginimo pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4, 15, 73 straipsnius ir 83 straipsnio 4 dalies 1 punktą, aiškinimo ir taikymo.

2017 m. birželio 16 d.

Nr. e3K-3-271-313/2017

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių kitoje civilinėje byloje priimto teismo sprendimo prejudicinę galią ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo.

2017 m. birželio 16 d.

Nr. e3K-3-274-421-2017

Nuoroda

Dėl žalos dėl galimai neteisėtų konkurencijos veiksmų sveikatos priežiūros paslaugų srityje atlyginimo, bei proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimo pareigos paskirstymą bei įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo.

2017 m. birželio 16 d.

Nr. 3K-3-239-684/2017

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu, bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme ribas, aiškinimo ir taikymo.

2017 m. birželio 16 d.

Nr. e3K-3-268-248/2017

Nuoroda

Dėl investavimo paslaugų sutarties, kurioje nustatyta teisė gauti sėkmės mokestį už suteiktas finansų patarėjo paslaugas, aiškinimo ir taikymo.

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga