2017 m. liepos 24 d. – liepos 28 d.

Teisė į procesinių palūkanų priteisimą nėra siejama su prašymo priteisti procesines palūkanas pateikimo momentu.
 

Kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl priteistinų procesinių palūkanų momento nustatymo, t. y. nuo kada pradedamos skaičiuoti priteistinos procesinės palūkanos. Ieškovas nurodė, kad teismo išvada sprendime, jog procesinių palūkanų dydis skaičiuotinas nuo ieškovo prašymo priteisti procesines palūkanas pateikimo dienos, bet ne nuo bylos iškėlimo teisme dienos, yra nepagrįsta.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo procesą ir teismo sprendimo įvykdymą. Tai, kad bus išieškomos ir tam tikro dydžio palūkanos, skatina skolininką greičiau įvykdyti teismo sprendimą ar neįvykdytą prievolę, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog bylos iškėlimo momentu laikoma pirmosios instancijos teismo teisėjo rezoliucija. Nors procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti yra dvi būtinosios pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas ir ieškovo raštu pareikštas reikalavimas priteisti palūkanas, tačiau nei teisė į procesinių palūkanų priteisimą, nei jų apskaičiavimo tvarka įstatymo leidėjo nėra siejamos su prašymo priteisti procesines palūkanas pateikimo momentu. 

Atitinkamai teismas išaiškino, kad bylos proceso metu tinkamai pareikšta kreditoriaus valia dėl procesinių palūkanų priteisimo suponuoja teismo pareigą priteisti procesines palūkanas nuo įstatyme nustatyto termino, t. y. nuo bylos iškėlimo teisme dienos.

 

Skaityti nutartį 2017 m. liepos 28 d. Nr. e3K-3-325-684/2017 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 1 bylą:

 

Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo CK 6.333 ir 6.363 straipsnių nuostatų

2017 m. liepos 24 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-365-684/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

 

 

    Duomenų apsauga