2017 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 04 d.

Sprendžiant klausimą dėl darbuotojui priteistinos kompensacijos už neteisėtą terminuotos darbo sutarties nutraukimą dydžio, būtina įvertinti ar priteistinos kompensacijos dydis užtikrina darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyrą.
 
Darbuotoja dirbo pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiąja gydytoja pagal terminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis buvo nutraukta pagal senojo DK 124 straipsnio 1 dalies 1 punktą, atšaukus darbuotoją iš pareigų. Teismai konstatavo, kad darbo sutartis nutraukta neteisėtai ir priteisė darbuotojai 37‘743,83 EUR dydžio kompensaciją, kurios dydis sudarė visą gautiną vidutinį darbo užmokestį iki terminuotos darbo sutarties pabaigos. Darbdavys teigė, kad teismai nepagrįstai priteisė darbuotojai visą vidutinį darbo užmokestį iki terminuotos darbo sutarties pabaigos bei neišskaitė iš šios sumos atlyginimo, darbuotojos gauto kitoje darbovietėje, kurioje pastaroji įsidarbino po jos atšaukimo iš pareigų.
Aukščiausiasis Teismas šioje byloje pažymėjo, jog teismų praktikoje numatyta galimybė nemažinti darbuotojui priteistinos kompensacijos atlyginimu, gautu kitoje darbovietėje, tik tuo atveju, jeigu darbuotojas kitoje darbovietėje gaudavo darbo užmokestį dar iki įsidarbinimo pas darbdavį, neteisėtai atleidusį darbuotoją, ir per visą darbo pas jį laiką.
 
Atitinkamai Aukščiausiasis Teismas suformulavo teisės aiškinimo taisyklę, jog teismams sprendžiant klausimą dėl darbuotojui priteistinos kompensacijos už neteisėtą terminuotos darbo sutarties nutraukimą dydžio, būtina įvertinti apskaičiuotos kompensacijos dydžio atitiktį adekvatumo, proporcingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, vadovaujantis kriterijais, nurodytais kasacinio teismo praktikoje, be kita ko, nustatant, ar priteistinos kompensacijos dydis užtikrina darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyrą.
 
Šiuo atveju teismas atkreipė dėmesį į tai, kad  darbdavys yra viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, tenkinanti visuomenės poreikius sveikatos apsaugos srityje, t.y. juridinis asmuo, išlaikomas iš viešųjų (tarp jų – valstybės, savivaldybės) lėšų, užtikrinantis ir kitų darbuotojų, dirbančių šioje specifinėje viešųjų lėšų finansuojamoje įstaigoje, garantijas. Atsižvelgdamas į byloje konstatuotų aplinkybių visumą, bei į tai, kad darbuotojai jos priteistina suma turėjo būti sumažinta jos atlyginimu, gautu naujoje darbovietėje, Aukščiausiasis Teismas sumažino darbuotojai priteistą kompensaciją iki 20‘000 EUR.
 
Skaityti nutartį: 2017 m. rugpjūčio 3 d. Civilinė byla Nr. 3K-3-326-684/2017 Nuoroda
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 1 bylą:
 

Dėl atsisakymo nuo ieškinio ir civilinės bylos nutraukimo

2017 m. rugpjūčio 3 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-327-684/2017

Nuoroda

 
Mūsų nuomone, ši nutartis pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktuali ir įdomi verslo teisės klausimais, todėl jos detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga