2017 m. rugsėjo 25 d. – rugsėjo 29 d.

Kreditorius, norėdamas pareikšti tiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo bankrutuojančio skolininko akcininkui ar vadovui, privalo įrodyti, kad jam yra padaryta individuali žala
 
Kreditorius, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos priteisimo iš bankrutuojančios Skolininkės vadovo ir akcininko, bei bendrovės, perėmusios skolininko verslą (toliau – Bendrovė). Kreditorius nurodė, kad įsiteisėjusiu  teismo įsakymu jam buvo priteistas įsiskolinimas iš Skolininkės, tačiau ši su juo neatsiskaitė. Tuo tarpu nauja Bendrovė perėmė visą Skolininkės turtą, darbuotojus, prekių ženklus, interneto puslapį, parduotuves, įsipareigojimus tiekėjams, veiklą, taigi įvyko faktinis verslo perleidimas, siekiant išvengti skolos Kreditoriui mokėjimo. Be to, vėliau Skolininkei buvo iškelta bankroto byla ir bankrotas pripažintas tyčiniu.
 
Nagrinėdamas bylą Aukščiausiasis Teismas atkreipė dėmesį į jau suformuotą teismo praktiką dėl kreditoriaus galimybės reikšti tiesioginį (individualų) ieškinį bankrutuojančio skolininko vadovui ir akcininkui, kurioje išaiškinta, kad kreditorius negali reikšti tokio pobūdžio ieškinio, jeigu skolininkui iškelta bankroto byla nėra baigta, ir jeigu kreditorius neįrodinėja, kad jam padaryta žala yra individuali. Šią taisyklę kasacinis teismas taikė ir nagrinėjamu atveju. Teismas pažymėjo, kad priešingas aiškinimas, jog kreditorius, esant įmonei pardavėjai (t. y. Skolininkei) iškeltai bankroto bylai, kurioje yra patvirtintas to kreditoriaus reikalavimas, galėtų reikšti tiesioginį ieškinį ir prisiteisti iš įmonės pirkėjos (t. y. Bendrovės) skolą straipsnių, reglamentuojančių įmonės pirkimą–pardavimą, pagrindu, prieštarautų pamatiniams nemokumo teisės principams – kreditorių lygiateisiškumo, jų reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir proporcingumo.
Nagrinėjamoje byloje Kreditorius nenurodė ir neįrodinėjo, kad neteisėti akcininko ar vadovo veiksmai pasireiškė ne bendrai visų Skolininkės kreditorių, bet specifiškai konkretaus kreditoriaus (t. y. būtent jo) atžvilgiu, taigi Kreditoriaus pareikštas ieškinys negali būti laikomas individualiu kreditoriaus ieškiniu, kurį šis turi teisę pareikšti kol dar nepabaigta bankroto byla. Atsižvelgiant į tai, tol, kol Skolininkės bankroto byla nėra baigta, visų Skolininkės kreditorių teisės galėjo būti ginamos bankroto administratoriui reiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo bankrutuojančios Skolininkės akcininkui ar vadovui bankrutuojančios Skolininkės vardu ar kreditoriui reiškiant netiesioginį ieškinį bankrutuojančios Skolininkės vardu, tačiau Kreditorius tokio (netiesioginio) ieškinio nereiškė. Atitinkamai Kreditoriaus ieškinys nagrinėjamoje byloje buvo atmestas.
 
 
Skaityti nutartį  2017 m. rugsėjo 26 d. Civilinė byla Nr. 3K-3-335-916/2017 Nuoroda
 
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 3 bylas:
 
 

Dėl atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos, šilumos energijos tiekimo sutarties nutraukimo momento

2017 m. rugsėjo 26 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-334-687/2017

Nuoroda

Dėl teismo baudos skyrimo dalyvaujančio byloje asmens atstovui advokatui už įpareigojimo pateikti rašytinį įrodymą nevykdymą

2017 m. rugsėjo 26 d.

    Civilinė byla Nr. 3K-3-333-248/2017

Nuoroda

Dėl draudimo išmokos priteisimo

2017 m. rugsėjo 26 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-336-219/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga