2017 m. spalio 2 d. – spalio 6 d.

Bendraturčio išduotas sutikimas išplėsti bendro turto patalpas ir atlikti jų teisinę registraciją vieno iš bendraturčių vardu laikytinas nuosavybės teisės perleidimo sandoriu.
Bendro turto naudojimosi tvarka gali būti keičiama tik esant svarbioms priežastims.
 

Ieškovai ir atsakovai bendrosios dalinės nuosavybės teise valdė gyvenamąsias patalpas. Tarp ieškovų ir atsakovo buvo pasirašytas ir notaro patvirtintas sutikimas, kuriuo ieškovai sutiko, kad atsakovai rekonstruotų gyvenamojo namo stogą, išplėstų pastogėje esančias gyvenamąsias patalpas, atliktų patalpų inventorizaciją ir teisinę registraciją savo (atsakovų) vardu.

 

Ieškovai prašė teismo pakeisti gyvenamojo namo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, įregistruojant atsakovo rekonstruotas ir inventorizuotas pastogės patalpas jų vardu, be atsakovų sutikimo, kadangi ieškovų išduotas sutikimas turėjo būti kvalifikuotas kaip įgaliojimas ir jam, anot ieškovų, turėjo būti taikomas CK įtvirtintas vienerių metų galiojimo terminas.

 

Teismai nesutiko su ieškovų pozicija ir nurodė, kad ieškovų išduotame sutikime atsakovas nėra įgaliotas atlikti kokius nors veiksmus ieškovų vardu ir jų interesais. Priešingai, ieškovai sutiko, kad atsakovai atliktų tam tikrus veiksmus ir juos įteisintų savo vardu.

 

Kadangi bendraturčiai su bendrąja daline nuosavybe susijusius klausimus sprendžia kartu (CK 4.75 str. 1 d.), aptartas ieškovų sutikimo turinys atskleidžia ieškovų valią atsisakyti bendrosios dalinės nuosavybės teisių į palėpės patalpas, todėl teismas sprendė, kad ieškovų sutikimas laikytinas nuosavybės teisių perleidimo sandoriu.

 

Taip pat teismas sprendė, jog bendraturčių nustatyta bendro turto naudojimosi tvarka gali būti keičiama tik tada, kai tam yra svarbių priežasčių (pavyzdžiui, bendro naudojimosi patalpos padidėjo ar sumažėjo, bendro naudojimo sklypo naudotinas plotas, nugriovus statinius, padidėjo). Teismas sprendė, kad vieno iš bendraturčių nuomonės pasikeitimas nesudaro pagrindo keisti šalių nustatytą bendro turto naudojimosi tvarką.

 

Skaityti nutartį 2017 m. spalio 4 d. Nr. e3K-3-343-611/2017 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas daugiau bylų neišnagrinėjo.

    Duomenų apsauga