2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Net ir likvidavus bankrutavusią bendrovę iki bylos išnagrinėjimo teisme pabaigos, teismas gali toliau nagrinėti bylą pagal šios bendrovės ieškinį. Ieškinio patenkinimo atveju, į priteistą sumą gali pretenduoti bankrutavusios bendrovės kreditoriai, o jeigu jų nėra – likviduotos bendrovės akcininkai.
 
Lietuvos Aukščiausiame Teisme buvo sprendžiamas klausimas dėl bylos nagrinėjimo kasacine tvarka, kai likviduojamas ir išregistruojamas bankrutavęs juridinis asmuo.

Byloje nustatyta, kad po atsiliepimo į kasacinį skundą pateikimo, ieškovas buvo pripažintas bankrutavęs ir jo veikla pasibaigė, o bankrutavusios įmonės administratorius prašė nutraukti kasacinį procesą.

CPK 293 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš šalių, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas. Tai reiškia, kad tuo atveju, kai bet kurios instancijos teisme nagrinėjamos bylos metu likviduojamas juridinis asmuo ir jo teisių neperima kitas asmuo, byla turėtų būti nutraukiama.

Vis dėlto, kasacinis teismas pabrėžė, kad galimi atvejai, kai po juridinio asmens likvidavimo, net ir nesant teisių ar pareigų perėmimo, su juo susijusiems asmenims gali atsirasti teisiniai padariniai. Pavyzdžiui, jeigu kreditorių reikalavimai bankroto byloje nebuvo visiškai patenkinti, jie turi teisę pretenduoti į vėliau atsiradusį turtą ir po bankroto bylos užbaigimo. Taip pat, po bendrovės likvidavimo paaiškėjęs bendrovės turtas gali būti padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų priimtų ir įsiteisėjusių procesinių sprendimų panaikinimas ir bylos nutraukimas dėl ieškovės likvidavimo reikštų, kad šalių ginčas iš esmės neišspręstas ir teisinė taika neatkurta. Tai neatitiktų civilinio proceso tikslų ir galėtų pažeisti bankrutavusios bendrovės kreditorių ar šios bylos atsakovų teisėtus interesus. Dėl šių priežasčių teismas nagrinėjo kasacinę bylą iš esmės ir paliko apeliacinės instancijos teismo sprendimą nepakeistą – tenkino ieškovo (t. y. bankrutavusios ir likviduotos bendrovės) ieškinį.

 

Skaityti nutartį 2017 m. lapkričio 2 d. Civilinė byla Nr. 3K-3-383-219/2017 Nuoroda

 

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 17 bylų:

 

Dėl LR fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą

2017 m. spalio 31 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-376-219/2017

Nuoroda

Dėl pardavėjo pareigos garantuoti parduodamo daikto kokybę ir pirkėjo teisių gynimo

2017 m. spalio 31 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-373-701/2017

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo nuomotojo iniciatyva ir tokio nutraukimo teisinius padarinius tuo atveju, kai paaiškėja, kad sutartyje nurodyta žemės sklypo naudojimo paskirtis prieštarauja teritorijų planavimo dokumentams

2017 m. lapkričio 2 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-402-219/2017

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės nuomos teisės įkeitimo

 

2017 m. lapkričio 2 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-381-687/2017

Nuoroda

Dėl LR civilinio kodekso 4.171 straipsnio, reglamentuojančio hipotekos objektą (kai hipotekos kreditorius prašo išieškoti skolą iš vėliau nei įregistruota hipoteka įregistruotų daiktų)

2017 m. lapkričio 2 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-380-378/2017

Nuoroda

Dėl vienašališko viešojo pirkimo būdu sudarytos statybos rangos sutarties nutraukimo

 

2017 m. lapkričio 2 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-397-378/2017

Nuoroda

Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą ir papildomo teismo sprendimo (nutarties) priėmimo

2017 m. lapkričio 2 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-378-701/2017

Nuoroda

Dėl actio Pauliana (Pauliano ieškinys) instituto nuostatų aiškinimo ir taikymo

2017 m. lapkričio 2 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-372-969/2017

Nuoroda

Dėl darbų kainos nustatymo statybos rangos sutartyje, sutartos darbų apimties keitimo ir atsakomybės už netinkamą sutarties vykdymą

2017 m. lapkričio 2 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-371-313/2017

Nuoroda

Dėl ieškinio senaties taikymo reikalavimams priteisti skolą ir palūkanas bei kituose teismų procesiniuose sprendimuose nustatytų prejudicinių faktų

2017 m. lapkričio 2 d.

Civilinė byla Nr. e3K-3-379-969/2017

Nuoroda

Dėl LR civilinio proceso kodekso 78 straipsnio, reglamentuojančio procesinių terminų atnaujinimą

2017 m. lapkričio 2 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-400-701/2017

Nuoroda

Dėl juridinio asmens teisnumui prieštaraujančių sandorių negaliojimo

2017 m. lapkričio 2 d.

 Civilinė byla Nr. e3K-3-375-611/2017

Nuoroda

Dėl actio Pauliana (Pauliano ieškinys), kai ginčijamas kreditoriaus teises pažeidžiantis skolininko sudarytas sandoris, sąlygų

2017 m. lapkričio 3 d.

 Civilinė byla Nr. e3K-3-384-611/2017

Nuoroda

Dėl teisės į nešališką teismą ir civilinės bylos medžiagos viešumo

2017 m. lapkričio 3 d.

 Civilinė byla Nr. 3K-3-353-701/2017

Nuoroda

Dėl LR transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinio reikalavimo asmeniui, atsakingam už žalos padarymą ir dėl asmens teisės į teisminę gynybą užtikrinimo tokiose bylose

2017 m. lapkričio 3 d.

 Civilinė byla Nr. 3K-7-338-313/2017

Nuoroda

Dėl teisinių santykių tarp šilumos energijos tiekėjo ir nebuitinio šilumos energijos vartotojo atsiradimo pagrindų, bei patalpų šildymo įrenginių atjungimo nuo bendrų šilumos perdavimo tinklų padarinių

2017 m. lapkričio 3 d.

 Civilinė byla Nr. e3K-3-382-421/2017

Nuoroda

Dėl solidariosios skolininkų prievolės pagrindą ir kitoje civilinėje byloje priimto teismo sprendimo prejudicinės galios

2017 m. lapkričio 3 d.

 Civilinė byla Nr. e3K-3-377-695/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

 

    Duomenų apsauga