2017 lapkričio 06 d. – lapkričio 10 d.

Net ir tuo atveju, jei darbuotojas mano, kad darbą galima organizuoti geriau, nei tai atlieka darbdavys, tai nesuteikia teisės darbuotojui elgtis savo nuožiūra ir ignoruoti nustatytą darbų atlikimo tvarką.
 

Darbuotojas pareiškė ieškinį buvusiam Darbdaviui, prašydamas pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo, grąžinti jį į vagonų tikrintojo remontininko pareigas bei priteisti iš Darbdavio vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką. Darbuotojas iš pareigų Darbdavio buvo atleistas už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą – savivaliavimą. Pagrindinė Darbuotojo pareiga buvo laiku ir kokybiškai atlikti vagonų ir traukinių sąstatų techninę priežiūrą ir remontą, užtikrinant saugų traukinių eismą garantiniame ruože. Pagal galiojančią tvarką, po vagonų techninės priežiūros ir stabdžių tikrinimo pabaigos vagonų tikrintojai turėjo pasirašyti atitinkamos formos žurnale. Darbuotojas šį reikalavimą ignoravo, jo nesilaikė, atlikęs traukinio patikrinimą, patikrinimo rezultatų tinkamai neįformindavo, t. y. jei traukinys neišvykdavo per jo darbo pamainą, nepasirašydavo atitinkamos formos žurnale, o langelyje, skirtame parašui, įrašydavo „atsakomybės neprisiimu“.

Darbuotojas nurodė, kad Darbdavio nustatytų reikalavimų jis nevykdė dėl jų netobulumo, nepakankamo visų situacijų sureguliavimo, Darbdavio netinkamo darbų organizavimo, kai patikrintą traukinį tekdavo pamainai pasibaigus palikti stotyje. Remdamasis tuo, Darbuotojas nagrinėjamoje byloje įrodinėjo, kad jam paskirta nuobauda (atleidimas iš darbo) yra per griežta ir neadekvati.

Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas bylą pažymėjo, kad darbuotojas gali nevykdyti darbdavio nurodymų tik tokiu atveju, jei jie yra neteisėti. Nagrinėjamu atveju Darbuotojas nepagrindė nei technologijos reikalavimų, nei Darbdavio nurodymų jų laikytis neteisėtumo. Darbuotojo argumentai, kad technologijos reikalavimų jis nevykdė dėl jų netobulumo, nepakankamo visų situacijų sureguliavimo, Darbdavio netinkamo darbų organizavimo, negali būti traktuojami kaip įrodantys technologijos nuostatų ir Darbdavio reikalavimų neteisėtumą. Net ir tuo atveju, jei Darbuotojas mano, kad darbą galima organizuoti geriau, nei atlieka Darbdavys, tai nesuteikia teisės Darbuotojui elgtis savo nuožiūra ir ignoruoti nustatytą darbų atlikimo tvarką. Tokiais atvejais Darbuotojas savo teisių gynimo ar palankesnių darbo sąlygų turi siekti teisėtais būdais, o ne savavališkai nesilaikydamas nustatytos tvarkos.

Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Darbuotojo pareigos, už kurių netinkamą atlikimą jam skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, susijusios su geležinkelio transporto eismo saugumu, todėl turi būti atliekamos tiksliai laikantis teisės aktų reikalavimų. Žemesnės instancijos teismų nustatyta, kad tais atvejais, kai Darbuotojas, ignoruodamas nustatytą tvarką, žurnale savo parašu nepatvirtindavo atlikto patikrinimo rezultatų, o įrašydavo „atsakomybės neprisiimu“, traukinį prieš jo išleidimą turėdavo tikrinti kitas darbuotojas. Tai reiškia, kad buvo trikdomas stoties darbo ritmas, tie patys darbai buvo atliekami du kartus, kas galėjo turėti įtakos ir traukinių išvykimo laikui. Todėl toks Darbuotojo pareigų nevykdymas negali būti laikomas formaliu ir mažareikšmiu. Dėl nurodytų motyvų Darbuotojo ieškinys nagrinėjamoje byloje buvo atmestas. 

 
 
Skaityti nutartį 2017 m. lapkričio 10 d. Civilinė byla Nr. 3K-3-399-248/2017 Nuoroda
 
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 2 bylas:

 

Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinio reikalavimo asmeniui, atsakingam už žalos padarymą

2017 m. lapkričio 10 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-388-421/2017

Nuoroda

Dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje inicijuotos ir užbaigtos fizinio asmens bankroto bylos teisinių padarinių Lietuvos Respublikoje, esant šio skolininko kreditorių Lietuvoje pradėtam vykdymo procesui

2017 m. lapkričio 10 d.

Civilinė byla Nr. 3K-3-398-421/2017

Nuoroda

 

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga