2017 m. lapkričio 13 d. – lapkričio 17 d.

Valdybos nario teisė į informaciją yra sąlyga, be kurios iš esmės nėra galimas valdybos nario funkcijų vykdymas, todėl pagrindas apriboti šią teisę gali būti konstatuotas tik tokiais atvejais, kai yra akivaizdus valdomo juridinio asmens interesų pažeidimas ir (ar) yra akivaizdžios neigiamos naudojimosi šia teise pasekmės (žala) ar reali reikšmingų neigiamų pasekmių atsiradimo grėsmė.
 
Bendrovės valdybos narys ir akcininkas kreipėsi į Bendrovę, prašydamas pateikti valdybos posėdžių protokolus ir jų priedus, tačiau Bendrovės vadovas atsisakė pateikti nurodytus dokumentus. Valdybos nariui pasikreipus į teismą, Bendrovė nurodė, kad pateikti prašomus dokumentus buvo atisakyta, nes valdybos narys, galimai piktnaudžiauja teise į informaciją, dėl ko egzistuoja Bendrovės konfidencialios informacijos atskleidimo jos tiesioginei konkurentei ir kartu žalos padarymo Bendrovei rizika.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas bylą, pažymėjo, jog valdybai priskirtų funkcijų pobūdis pats savaime patvirtina, kad teisė į informaciją apie Bendrovę ir jos veiklą yra sąlyga, be kurios nėra galimas tinkamas valdybos nario funkcijų vykdymas. Kitaip tariant, teisė į informaciją yra būtinoji sąlyga bendrovės valdybos nariui eiti pareigas. Dėl šių priežasčių valdybos narys turi plačią teisę į informaciją apie valdomą bendrovę ir šios bendrovės veiklą. Pačios teisės į informaciją paskirties ir apimties skirtumai eliminuoja galimybę riboti valdybos nario teisę į informaciją tais kriterijais, kuriais gali būti ribojama akcininko teisė gauti informaciją. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad nors valdybos narys ex officio turi plačią teisę į informaciją apie valdomą bendrovę ir šios bendrovės veiklą, tačiau ši teisė, kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, nėra absoliuti. Piktnaudžiavimas subjektine teise sudaro pagrindą atsisakyti ginti subjektinę teisę, ne išimtis yra (būtų) ir valdybos nario piktnaudžiavimo teise į informaciją atvejis.
 
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl valdybos nario teisės į informaciją ribojimo, reikia turėti omenyje, kad teisė į informaciją yra sąlyga, be kurios iš esmės nėra galimas valdybos nario funkcijų vykdymas. Teisės į informaciją apribojimas iš esmės reiškia galimybės eiti valdybos, kaip kolegialaus valdymo organo, nario pareigas suvaržymą ar netgi eliminavimą (priklausomai nuo teisės į informaciją ribojimo intensyvumo). Todėl pagrindas atsisakyti užtikrinti (ginti) valdybos nario teisę į informaciją gali būti konstatuotas tik tokiais atvejais, kuriais yra akivaizdus teisės į informaciją įgyvendinimas (realizavimas), pažeidžiantis valdomo juridinio asmens interesus, ir (ar) yra akivaizdžios neigiamos naudojimosi šia teise pasekmės (žala) valdomam juridiniam asmeniui ar reali reikšmingų neigiamų pasekmių atsiradimo grėsmė.
 
Šioje byloje Aukščiausiasis Teismas sprendė, kad Bendrovė nenurodė teisiškai reikšmingų argumentų, kurie sudarytų pagrindą daryti išvadas dėl valdybos nario galimo veikimo konkurentės interesais ir nelojalumo valdomam juridiniam asmeniui (Bendrovei). Vien aplinkybė, kad valdybos narys buvo išrinktas tiesioginės Bendrovės konkurentės balsais, savaime nepatvirtina valdybos nario veikimo konkurentės, kuri yra ir Bendrovės akcininkė, interesais ir priešingai Bendrovės interesams, kartu nepatvirtina ir valdybos nario nelojalumo Bendrovei.
 

Skaityti nutartį  2017 m. lapkričio 17 d. Nr. e3K-3-415-248/2017 Nuoroda

 

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 17 bylų:

 

Dėl kreditorių komiteto teisės parduoti bankrutavusios įmonės reikalavimo teises įgyvendinimo ir galimybės kreditoriui perimti neparduotas bankrutavusios įmonės reikalavimo teises.

 

2017 m. lapkričio 13 d.

Nr. 3K-3-356-915/2017

Nuoroda

Dėl kasatoriaus teisės atsisakyti kasacinio skundo

2017 m. lapkričio 13 d.

Nr. 3K-3-452-690/2017

Nuoroda

Dėl per atstovą sudaryto sandorio pasekmių ir sprendimo panaikinimo pirmosios instancijos teismui nusprendus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų

2017 m. lapkričio 13 d.

Nr. e3K-3-394-684/2017

Nuoroda

Dėl bendros jungtinės veiklos, sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę, ir bylos nagrinėjimo ribų nustatymo

2017 m. lapkričio 13 d.

Nr. 3K-3-403-611/2017

Nuoroda

Dėl actio Pauliana (Pauliano ieškinys) sąlygų (neabejotina ir galiojanti kreditoriaus reikalavimo teisė), restitucijos taikymo, ribotos civilinės atsakomybės privataus juridinio asmens teisinio subjektiškumo

2017 m. lapkričio 15 d.

Nr. 3K-3-401-695/2017

Nuoroda

Dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo, kai tenkintas regresinis reikalavimas iš draudimo santykių, advokato kelionės išlaidų pripažinimo būtinomis ir pagrįstomis.

2017 m. lapkričio 14 d.

Nr. e3K-3-405-313/2017

Nuoroda

Dėl bankrutavusios įmonės kreditoriaus ieškinio šios įmonės vadovui ir dalyviui dėl žalos atlyginimo priimtinumo

2017 m. lapkričio 17 d.

Nr. 3K-3-412-313/2017

Nuoroda

Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, kompensacijos atidalijamiems bendraturčiams nustatymo, draudimo peržengti byloje pareikštus reikalavimus

2017 m. lapkričio 17 d.

Nr. e3K-3-416-969/2017

Nuoroda

Dėl actio Pauliana (Pauliano ieškinys), sąlygų bei draudimo bendrovei skolinantis iš savo akcininkų įkeisti šiems bendrovei priklausantį turtą, taip pat mokėjimų kreditoriams eiliškumo tvarkos

2017 m. lapkričio 16 d.

Nr. e3K-3-411-611/2017

Nuoroda

Dėl darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sąlygų, jų įrodinėjimo

2017 m. lapkričio 14 d.

Nr. e3K-3-408-248/2017

Nuoroda

Dėl skolininko – fizinio asmens – atsakomybės kreditoriui už negrąžintą kredito dalį, kai kreditorius nesusigrąžino visos skolos iš tam pačiam skolininkui priklausančios individualios įmonės bankroto proceso metu, nes nepakako individualios įmonės turto skolai visiškai grąžinti, o individuali įmonė yra likviduota dėl bankroto

2017 m. lapkričio 13 d.

Nr. e3K-3-395-611/2017

Nuoroda

Dėl daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus atsakomybės

2017 m. lapkričio 13 d.

Nr. e3K-3-409-684/2017

Nuoroda

Dėl trečiojo asmens, pareiškusio byloje savarankiškus reikalavimus, teisių ir pareigų įgyvendinimo, taip pat statinio ir daiktinių teisių į jį išregistravimo

2017 m. lapkričio 14 d.

Nr. 3K-3-404-969/2017

Nuoroda

Dėl pareigos mokėti už leistinosios naudoti galios kilovato (kW) dedamąją

2017 m. lapkričio 17 d.

Nr. e3K-3-414-421/2017

Nuoroda

Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą

2017 m. lapkričio 16 d.

Nr. e3K-3-369-916/2017

Nuoroda

Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinio reikalavimo asmeniui, atsakingam už žalos padarymą

2017 m. lapkričio 15 d.

Nr. 3K-3-393-313/2017

Nuoroda

Dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo

2017 m. lapkričio 13 d.

Nr. e3K-3-385-695/2017

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga