2018 m. sausio 8 d. – sausio 12 d.

Restruktūrizavimo metu įmonės mokamas atlyginimas už suteiktą teisinę pagalbą yra laikytinas einamosiomis įmokomis, kurios gali būti mokamos bei išieškomos ir kol nėra patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas.
 
Pareiškėja su Bendrove, iki jos restruktūrizavimo bylos iškėlimo, sudarė sutartį dėl teisinės pagalbos ir šios sutarties pagrindu  atstovavo restruktūrizuojamos Bendrovės interesams visose įmonėse, įstaigose, organizacijose ir teismuose, teikė teisines paslaugas. Bendrovė tinkamai nevykdė savo įsipareigojimų atsiskaityti su Pareiškėja, todėl liko skolinga. Teismas priteisęs skolą išdavė Pareiškėjai vykdomąjį raštą, kuris buvo pateiktas vykdyti antstoliui, tačiau antstolis jį grąžino Pareiškėjai, nurodydamas, jog iki teismo nutarties patvirtinti Bendrovės restruktūrizavimo planą priėmimo dienos restruktūrizuojama įmonė negali vykdyti jokių piniginių prievolių, todėl negalimi ir jokie vykdymo veiksmai. Nesutikdama su antstolio patvarkymu, Pareiškėja kreipėsi į teismą, nurodydama, kad nors Bendrovei yra iškelta restruktūrizavimo byla, skola Pareiškėjai atsirado po restruktūrizavimo bylos teisme iškėlimo, o restruktūrizavimo procese susidariusi skola turi būti išieškoma bendra tvarka iš visų Bendrovės lėšų.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas bylą pažymėjo, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos Bendrovei yra draudžiama vykdyti pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Tačiau nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos restruktūrizuojama Bendrovei yra leidžiama mokėti visas einamąsias įmokas. Įmonės einamosiomis įmokomis laikomi visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurios mokamos įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgdamas į tai, Aukščiausias Teismas išaiškino, jog jei po restruktūrizavimo bylos iškėlimo susidariusi skola atsirado atliekant restruktūrizavimo procedūras, užtikrinant įmonės ūkinę komercinę veiklą, tai tokios išlaidos pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį laikytinos einamosiomis įmokomis, kurias Bendrovė turi mokėti restruktūrizavimo bylos metu.
 
Taigi Pareiškėjos naudai iš restruktūrizuojamos Bendrovės mokamas atlyginimas už restruktūrizavimo metu suteiktą teisinę pagalbą yra laikytinas einamosiomis įmokomis, kurios kaip ir visos mokėtinos einamosios restruktūrizuojamos įmonės įmokos, turi būti išieškoma bendra CPK nustatyta tvarka. Atitinkamai teismas konstatavo, jog šiuo atveju kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, nebuvo, dėl ko Pareiškėjos skundą buvo patenkintas.
 
 
Skaityti nutartį  2018 m. sausio 11 d. Nr. 3K-3-110-421-2018 Nuoroda
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 5 bylas:
 
 

Dėl eismo įvykio pripažinimo draudžiamuoju įvykiu pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą

2018 m. sausio 10 d.

Nr. 3K-3-44-1075/2018

Nuoroda

Dėl atlygintinų tarpininkavimo paslaugų teikimo, taip pat proceso teisės normų, reglamentuojančių procesą apeliacinės instancijos teisme

2018 m. sausio 10 d.

Nr. e3K-3-42-378/2018

Nuoroda

Dėl bankroto administratoriaus teisės vienašališkai nutraukti iki bankroto bylos iškėlimo įmonės sudarytas sutartis ir prekių tiekimo sutarties sąlygų, nustatančių avanso grąžinimą

2018 m. sausio 10 d.

Nr. e3K-3-43-916/2018

Nuoroda

Dėl statinio projektavimo ir bylos nagrinėjimo ribų apeliacinės instancijos teisme

2018 m. sausio 11 d.

Nr. e3K-3-107-248/2018

Nuoroda

Dėl įrodymų vertinimo bei teismo sprendimo motyvavimą reglamentuojančių proceso teisės normų

2018 m. sausio 11 d.

Nr. e3K-3-106-421/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 

 

    Duomenų apsauga