2018 m. sausio 15 d. – sausio 19 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nei vienos bylos.
    Duomenų apsauga