2018 m. sausio 29 d. – vasario 2 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišnagrinėjo nei vienos bylos.
    Duomenų apsauga