2018 m. vasario 5 d. - vasario 9 d.

Nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti nuomos sutartį nėra imperatyvi, todėl šalys gali susitarti dėl tokios teisės atsisakymo.
 

2 bendrovės sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurioje numatė, jog nuomininkė aiškiai ir neatšaukiamai pareiškia, kad atsisako pirmumo teisės pratęsti šią sutartį. Tarp šalių kilo ginčas, ar LR civilinio kodekso 6.482 straipsnio nuostata, kurioje numatyta nuomininko pirmenybės teisė pratęsti nuomos sutartį, yra imperatyvi.

 

Teisėjų kolegija pažymėjo, jog tais atvejais, kai nuomos sutartis sudaroma tarp dviejų įmonių, laikytina, kad jos abi yra savo veiklos profesionalės ir pajėgios prisiimti savo veiksmų riziką. Šios nuostatos dispozityvumas galėtų būti ribojamas nebent tuo atveju, jei viena iš sutarties šalių yra silpnesnė, tačiau nuomininkas pats savaime nėra silpnesnioji nuomos sutarties šalis, kuriai būtų reikalinga ypatinga valstybės apsauga. Teismas padarė išvadą, jog nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti nuomos sutartį nėra viešasis interesas, todėl jos nereikia ginti imperatyvia teisės norma.

 

Šioje byloje teismas suformulavo teisės aiškinimo taisyklę, teigiančią, jog nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti nuomos sutartį nėra imperatyvi, todėl, vadovaujantis bendraisiais civilinės teisės principais ir nepažeidžiant esminės šalių lygybės, šalys derybų keliu yra laisvos iš anksto susitarti dėl nuomininko nesinaudojimo pirmenybės teise atnaujinti nuomos sutartį. 

 
Skaityti nutartį 2018 m. vasario 7 d. Nr. e3K-3-23-611/2018 Nuoroda
 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 16 bylų:

 

Esmė / Subject

Data, nutarties Nr. ir nuoroda

Dėl pardavėjo pareigų prekės garantiniu laikotarpiu ir vartotojų teisių gynimo būdų

2018 m. vasario 7 d.

Nr. e3K-3-5-915/2018

Nuoroda

Dėl asmens pripažinimo faktiniu bendrovės vadovu

2018 m. vasario 7 d.

Nr. 3K-3-4-313/2018

Nuoroda

Dėl neįprastai mažos kainos pasiūlymo vertinimo

2018 m. vasario 7 d,

Nr. 3K-3-6-916/2018

Nuoroda

Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir tokio pripažinimo teisinių pasekmių

2018 m. vasario 7 d.

Nr. e3K-3-109-248/2018

Nuoroda

Dėl asmens teisės į vienintelį gyvenamąjį būstą apsaugą, kai iš jo vykdomas išieškojimas

2018 m. vasario 9 d.

Nr. e3K-3-24-248/2018

Nuoroda

Dėl valstybinės žemės pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties ir režimo

2018 m. vasario 9 d.

Nr. e3K-3-18-695/2018

Nuoroda

Dėl atlygintinų tarpininkavimo paslaugų teikimo

2018 m. vasario 9 d.

Nr. e3K-3-17-701/2018

Nuoroda

Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo

2018 m. vasario 9 d.

Nr. e3K-3-1-969/2018

Nuoroda

Dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo

2018 m. vasario 8 d.

Nr. e3K-3-19-1075/2018

Nuoroda

Dėl laidavimo pagal vekselį pripažinimą negaliojančiu dėl suklydimo

2018 m. vasario 7 d.

Nr. e3K-3-11-611/2018

Nuoroda

Dėl draudimo sutarčių aiškinimo, pareigos atskleisti apdraustajam informaciją apie draudimo sutarčių sąlygas, įvykio kaip (ne)draudžiamojo kvalifikavimo

2018 m. vasario 7 d.

Nr. e3K-3-9-695/2018

Nuoroda

Dėl vežėjo civilinės atsakomybės už prarastą krovinį ir draudimo sutartinių santykių

2018 m. vasario 7 d.

Nr. 3K-3-3-1075/2018

Nuoroda

Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių

2018 m. vasario 6 d.

 Nr. e3K-3-108-248/2018

Nuoroda

Dėl žalos bankrutavusios įmonės kreditoriams iš tos įmonės akcininkų ir vadovų atlyginimo

2018 m. vasario 8 d.

Nr. e3K-3-105-421/2018

Nuoroda

Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo

2018 m. vasario 7 d.

Nr. e3K-3-7-701/2018

Nuoroda

Dėl subrogacijos apimties ir ribojimo bei sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencijos

2018 m. vasario 9 d.

Nr. e3K-3-20-916/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga