2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Ne vekselio turėtojas, o vekselio davėjas privalo pateikti patikimus įrodymus, patvirtinančius, jog jis vekselį išdavė kaip prievolės pagal paskolos sutartį užtikrinimo priemonę
 

Paskolos sutartimi kreditorius skolininkui suteikė 14 481 EUR paskolą. Šiai paskolai užtikrinti, Ieškovas išdavė Atsakovui (kreditoriaus vadovui) 16 971,73 EUR vertės paprastąjį vekselį, įsipareigodamas sumokėti vekselyje nurodytą sumą vekselio turėtojui. Ieškovas teigė, kad vykdydamas paskolos sutartį, grąžino visą paskolą, todėl paskolos sutartis buvo įvykdyta, tačiau Atsakovas kreipėsi į notarą ir jo prašymu buvo išduotas vykdomasis įrašas dėl visos vekselyje nurodytos sumos išieškojimo. Ieškovas ginčijo, jog vekselį išdavė dėl suklydimo.

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, remdamasis suformuota teismų praktika, išaiškino, jog skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį. Teismas pabrėžė, kad tuo atveju, kai vekselio davėjas teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, jis negavo pinigų ar iš esmės suklydo, būtent jis, o ne vekselio turėtojas turi pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį.

 

Teisėjų kolegija konstatavo, kad nei ieškinyje, nei nagrinėjant bylą teisme Ieškovas (vekselio davėjas) nepateikė patikimų įrodymų, patvirtinančių, jog nebuvo pagrindo išduoti vekselį, kaip asmeninį Ieškovo įsipareigojimą Atsakovui, arba kad tas pagrindas negalioja. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad Ieškovas byloje nepateikė pagrįstų paaiškinimų, kodėl vekselio ir paskolos sutarties šalys skiriasi, nepagrindė, kodėl skiriasi vekselio bei paskolos sutarties dydžio suma, taip pat nenurodė, kodėl nesutampa datos, iki kada turi būti įvykdytos prievolės pagal vekselį ir paskolos sutartį.

 

Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas padarė išvadą, jog Ieškovas neįrodė, kad ginčijamas vekselis pasirašytas dėl suklydimo.

 
Skaityti nutartį 2018 m. vasario 22 d. Nr. 3K-3-65-916/2018 Nuoroda
 

 Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 22 bylas:

 

Dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus valdyti turtą

2018 m. vasario 19 d.

Nr. e3K-3-35-695/2018

Nuoroda

Dėl fizinių asmenų bankroto proceso pabaigos

2018 m. vasario 21 d.

Nr. 3K-3-47-313/2018

Nuoroda

Dėl asmens, tvarkiusio kito asmens reikalus, turėtų išlaidų atlyginimo

2018 m. vasario 19 d.

Nr. 3K-3-33-701/2018

Nuoroda

Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo

2018 m. vasario 21 d.

Nr. e3K-3-50-916/2018

Nuoroda

Dėl sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientui padarytą žalą

2018 m. vasario 21 d.

Nr. 3K-3-53-378/2018

Nuoroda

Dėl taikos sutarties, kurią šalys pateikė kasaciniam teismui, patvirtinimo

2018 m. vasario 21 d.

Nr. 3K-3-75-915/2018

Nuoroda

Dėl vaikui teiktino išlaikymo dydžio nustatymo ir jo pakeitimo

2018 m. vasario 22 d.

Nr. e3K-3-70-969-2018

Nuoroda

Dėl mokesčių administratoriaus sprendimų priverstinio vykdymo

2018 m. vasario 19 d.

Nr. 3K-3-32-248/2018

Nuoroda

Dėl ieškinio senaties, sutarčių aiškinimo ir banko garantijos aiškinimo ir taikymo

2018 m. vasario 21 d.

Nr. 3K-3-51-701/2018

Nuoroda

Dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą įgijimo pagal įgyjamąją senatį

2018 m. vasario 21 d.

Nr. e3K-3-54-611/2018

Nuoroda

Dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo šiam nevykdant mokumo atkūrimo plano ir užsiimant nusikalstama veikla

2018 m. vasario 21 d.

Nr. e3K-3-52-248/2018

Nuoroda

Dėl bankroto administratoriaus teisės į sutartą sėkmės mokestį

2018 m. vasario 22 d.

Nr. e3K-3-58-611/2018

Nuoroda

Dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti sutartį, pasibaigus nuomos sutarties terminui

2018 m. vasario 22 d.

 Nr. 3K-59-1075/2018

Nuoroda

Dėl ekspertizės akto vertinimo, sprendžiant dėl palikėjo būsenos testamentų ir santuokos sudarymo metu

2018 m. vasario 22 d.

Nr. e3K-3-57-687/2018

Nuoroda

Dėl jurisdikcijos nustatymo taisyklių santuokos nutraukimo bylose

2018 m. vasario 22 d.

Nr. e3K-3-73-378/2018

Nuoroda

Dėl atlyginimo už viešą kūrinių naudojimą

2018 m. vasario 23 d.

Nr. 3K-3-45-969/2018

Nuoroda

Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių

2018 m. vasario 23 d.

Nr. 3K-3-62-690/2018

Nuoroda

Dėl pagrindinio daikto priklausinių statuso bei jų privatizavimo, atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

2018 m. vasario 21 d.

Nr. 3K-3-66-916/2018

Nuoroda

Dėl atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą (savavaliavimą) bei išmokų, susijusių su darbo santykiais, atlyginimo

2018 m. vasario 23 d.

Nr. 3K-3-55-248/2018

Nuoroda

Dėl senos redakcijos Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalies aiškinimo ir taikymo bei vidutinio darbo užmokesčio kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką

2018 m. vasario 23 d.

Nr. e3K-3-56-701/2018

Nuoroda

Dėl bendraturčio pirmumo teisės įsigyti parduodamo turto dalį, esančią bendrąja nuosavybe

2018 m. vasario 21 d.

Nr. e3K-3-61-695/2018

                     Nuoroda     

Dėl valstybės atsakomybės už žalą, kilusią dėl nepagrįsto suėmimo ir neteisėtų procesinių veiksmų atlikimo baudžiamajame procese

2018 m. vasario 22 d.

Nr. 3K-3-63-378/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 
    Duomenų apsauga