2018 m. vasario 26 d. – kovo 2 d.

Nors indėlių draudimo teisiniai santykiai yra specifiniai lyginant šiuos santykius su klasikiniais draudimo teisiniais santykiais, iš indėlių draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams taikytinas vienerių metų ieškinio senaties terminas, numatytas iš draudimo santykių kylantiems reikalavimams (CK 1.125 str. 7 d.).
 
Ieškovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės V. I. 4488,82 EUR indėlio draudimo išmoką bei palūkanas. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nurodė, kad AB bankui „Snoras“ iškėlus bankroto bylą, atsakovei buvo nepagrįstai išmokėta 4488,82 EUR indėlio draudimo išmoka. Atsakovė yra buvusio AB banko „Snoras“ valdybos nario dukra, todėl, vadovaujantis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, neturėjo teisės gauti indėlio draudimo išmoką. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nurodė, kad 2014-07-04 pateikė atsakovei pretenziją dėl draudimo išmokos grąžinimo, tačiau atsakovė į pretenziją nereagavo, todėl 2015-07-13 ieškovas kreipėsi į teismą.
 
 
Atsakovė atskirsdama į ieškinį nurodė, kad ieškovas praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą, taikomą reikalavimams, kylantiems iš draudimo teisinių santykių (CK 1.125 str. 7 d.). Taigi, byloje iš esmės buvo sprendžiamas klausimas, ar reikalavimams, kylantiems iš Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo, yra taikomas 1 metų ieškinio senaties terminas.
 
 
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad indėlių draudimo teisiniams santykiams būdingas specifiškumas, kai draudėjo (indėlių draudimo sistemos dalyvio) įsipareigojimas mokėti periodines ir specialiąsias indėlių draudimo įmokas draudikui (indėlių draudimo fondui) yra nustatytas įstatymo, tačiau tai nepakeičia pačios santykių esmės, kai vienas subjektas, būdamas įstatymo įpareigotas, priima draudimo įmoką, kurią įstatymo pagrindu sumoka kitas santykio subjektas, tam, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, trečiajam asmeniui – naudos gavėjui, būtų išmokėta ne didesnė nei įstatymo nustatyta draudimo išmoka. Tokie teisiniai santykiai savo esme atitinka draudimo teisiniams santykiams būdingus bruožus, todėl laikytini draudimo teisiniais santykiais.
 
 
Taigi, nors indėlių draudimo teisiniai santykiai yra specifiniai lyginant šiuos santykius su klasikiniais draudimo teisiniais santykiais, specifiniai indėlių draudimo teisinių santykių bruožai nenusveria esminių šių santykių elementų, sudarančių pagrindą kvalifikuoti juos kaip draudimo teisinius santykius. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad iš indėlių draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams taikytinas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 7 d.).
 
 
Aukščiausiasis Teismas paliko nepakeistą žemesnės instancijos teismo sprendimą ir atmetė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ieškinį.
 
 
 

Skaityti nutartį  2018 m. kovo 2 d. Nr. e3K-3-69-695/2018 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 6 bylas:

 

Dėl darbuotojo ir darbdavio susitarimo, kuriuo sumažinami darbuotojui mokėtini dienpinigiai

2018 m. kovo 2 d.

Nr. 3K-3-68-248/2018

Nuoroda

Dėl gretutinių teisių objektų panaudojimo fakto įrodinėjimo ir kompensacijos už gretutinių teisių objektų naudojimą nesudarius licencinės sutarties  priteisimo

2018 m.  vasario 28 d.

Nr. e3K-3-46-969/2018

Nuoroda

Dėl reikalavimo perleidimo sutarties ir jos pripažinimo apsimestiniu sandoriu

2018 m. vasario 28 d.

Nr. e3K-3-71-916-2018

Nuoroda

Dėl asmens pripažinimo šeimos nariu

2018 m. vasario 28 d.

Nr. e3K-3-67-611/2018

Nuoroda

Dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo ir statybos valstybinėje žemėje teisėtumo

2018 m. vasario 28 d.

Nr. e3K-3-26-701/2018

Nuoroda

Dėl išieškojimo iš fiziniam asmeniui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo įstaigos sąskaitoje

2018 m. vasario 28 d.

Nr. 3K-3-74-313/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga