2018 m. kovo 5 d. – kovo 9 d.

Valstybinės žemės sklypai ne aukciono tvarka išnuomojami ant šių sklypų esančių pastatų savininkams tik tam, kad esantys pastatai galėtų būti naudojami pagal jų tiesioginę paskirtį, o ne būsimam pastatui eksploatuoti ar ateityje planuojamai veiklai vykdyti.
 
Ieškovė prašė pripažinti, kad atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendime nurodyti valstybinės žemės nuomos sutarčių pažeidimai nesudaro pagrindo nutraukti šias sutartis.
 
Ieškovė valstybiniame žemės sklype pirkimo–pardavimo sutartimi nuosavybės teise įsigijo nebaigtą statyti pastatą – gyvenamąjį namą. Ieškovė ne aukciono būdu sudarė valstybinės žemės nuomos sutartis dėl žemės sklypų, kuriuose yra statinys, nuomos. Nepraėjus nė 5 mėnesiams nuo sutarčių sudarymo, Atsakovė informavo Ieškovę, kad nuomos sutartys bus nutrauktos, nes išnuomoti žemės sklypai naudojami ne pagal paskirtį, t. y. žemės sklypuose nėra statinių, nevykdomi statybos darbai.
 
Bylą nagrinėjančių teismų nustatyta, kad Ieškovė įsigijo statytus po žeme esančius pamatus, kurie sudaro 1 proc. pastato baigtumo. Vėliau buvo suformuoti du atskiri žemės sklypai, kurių paskirtis – „kita“, juose galima gyvenamųjų daugiaaukščių statinių ir komercinių statinių statyba. Tokios teismų nustatytos aplinkybės suponavo išvadą, jog žemės sklypai buvo formuojami ne juose esančiam objektui eksploatuoti, kaip tai nustatyta Žemės įstatyme, o naujiems atskiriems statiniams statyti.
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vertinimu, Ieškovė ginčo žemės sklypuose planavo veiklą, susijusią ne su esančio statinio naudojimu, bet su būsimų, iš esmės kitokių, statinių statyba. Kitaip tariant, įsigyjant pamato fragmentą, buvo siekiama sukurti menamas sąlygas įgyti valstybinės žemės nuomos teisę ne aukciono būdu. Teismas pabrėžė, jog valstybinės žemės sklypai ne aukciono tvarka išnuomojami ant šių sklypų esančių pastatų savininkams tik tam, kad esantys pastatai galėtų būti naudojami pagal jų tiesioginę paskirtį. Teisės aktuose nenustatyta galimybės be aukciono išsinuomoti valstybinę žemę būsimam pastatui eksploatuoti ar ateityje planuojamai veiklai vykdyti.
 
Teismas įvertindamas visas aplinkybes konstatavo, kad esant akivaizdžiam Ieškovės siekiui ginčo sklype vykdyti komercinę ūkinę veiklą (dviejų naujų pastatų statybą), nesusijusią su turimo statinio fragmento eksploatavimu, toks lūkestis prieštarauja viešajam interesui ir valstybinės žemės nuomos socialinei paskirčiai, todėl negali būti ginamas teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ginčo nuomos sutartys turi būti pripažintos negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento.
 
 
Skaityti nutartį  2018 m. kovo 9 d. Nr. e3K-3-76-684/2018 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 7 bylas:

 

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių ieškinio atsisakymą, aiškinimo bei taikymo

2018 m. kovo 5 d.

Nr. 3K-3-131-969/2018

Nuoroda

Dėl elektros įrenginių žymėjimo CE ženklu ir šio žymėjimo reikšmės ūkio subjektų kaip viešojo pirkimo dalyvių teisių įgyvendinimui

2018 m.  kovo 9 d.

Nr. e3K-3-77-969/2018

Nuoroda

Dėl įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų ir ieškinio senatį reglamentuojančių materialiosios teisės normų aiškinimo ir taikymo sprendžiant dėl įgaliotinio pareigos perduoti pinigus, gautus pardavus įgaliotojo turtą

2018 m. kovo 7 d.

Nr. e3K-3-79-219/2018

Nuoroda

Dėl atsakomybės už kultūros vertybių išsaugojimo

2018 m. kovo 9 d.

Nr. 3K-3-104-313/2018

Nuoroda

Dėl servituto nustatymo ir pakeitimo

2018 m. kovo 7 d.

Nr. e3K-3-83-403/2018

Nuoroda

Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo

2018 m. kovo 7 d.

Nr. e3K-3-82-687/2018

Nuoroda

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutarties vykdymą bei pakeitimą, aiškinimo bei taikymo

2018 m. kovo 7 d.

Nr. e3K-3-80-611/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga