2018 m. kovo 12 d. – kovo 16 d

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 10 bylų:

 

Dėl asociacijos nario pareigos mokėti nario mokestį ir su tuo susijusių įrodinėjimo taisyklių

2018 m. kovo 15 d.

Nr. e3K-3-90-915/2018

Nuoroda

Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir sutarties sąlygų pakeitimo pasikeitus aplinkybėms (CK 6.204 straipsnis)

2018 m. kovo 12 d.

Nr. e3K-3-72-701/2018

Nuoroda

Dėl civilinės atsakomybės už aplinkai padarytą žalą

2018 m. kovo 16 d.

Nr. e3K-3-89-701/2018

Nuoroda

Dėl draudimo išmokos išmokėjimo pagal turto draudimo sutartį

2018 m. kovo 15 d.

Nr. e3K-3-91-1075/2018

Nuoroda

Dėl kredito unijos valdybos priimto sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo

2018 m. kovo 15 d.

Nr. e3K-3-86-969/2018

Nuoroda

Dėl įmonės vadovo, pažeidusio fiduciarines pareigas įmonei, civilinės atsakomybės

2018 m. kovo 15 d.

Nr. 3K-3-84-684/2018

Nuoroda

Dėl naujų vartotojų prijungimo prie kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančio dujotiekio

2018 m. kovo 13 d.

Nr. 3K-3-101-313/2018

Nuoroda

Dėl fizinio asmens garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos atlyginimo

2018 m. kovo 15 d.

Nr. e3K-3-127-403/2018

Nuoroda

Dėl negautų automobilių nuomos pajamų atlyginimo

2018 m. kovo 14 d.

Nr. 3K-3-88-403/2018

Nuoroda

Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

2018 m. kovo 16 d.

Nr. e3K-3-87-219/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga