2018 m. balandžio 2 d. – balandžio 6 d.

Įmonei iškėlus bankroto bylą, byla dėl juridinio asmens veiklos tyrimo turi būti nutraukiama.
 
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėtas klausimas, ar bankroto bylos iškėlimas laikytinas pagrindu nutraukti civilinę bylą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Šioje byloje įmonės akcininkas kreipėsi į teismą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo iniciavimo praėjus dviem mėnesiams nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo.
 
Teisėjų kolegija pažymėjo, jog įmonei iškėlus bankroto bylą, pradeda veikti Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ), kurio prioritetas prieš bendrąsias civilinės teisės normas pripažįstamas tiek teismų praktikoje, tiek ir teisės doktrinoje, nustatytas teisinis reguliavimas, suteikiantis bendrovės ir vadovo veiklos patikrinimo įgaliojimus bankroto administratoriui. Bankroto administratorius turi pareigą patikrinti bendrovės ir jos valdymo organų veiklą, siekdamas racionalaus bankrutuojančios įmonės turto ir lėšų panaudojimo bei kuo geresnio kreditorių reikalavimų patenkinimo rezultato, taigi bankroto procedūrų vykdymo metu, be kita ko, yra įgyvendinamas ir įmonės veiklos tyrimo instituto tikslas – nustatomas veiklos tinkamumas bei įvertinama asmenų atsakomybė už padarytas klaidas, reiškiant ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, žalos atlyginimo, bankroto pripažinimo tyčiniu.
 
Analogiškų, tą patį tikslą galinčių užtikrinti veiksmų dubliavimas yra ne tik netikslingas, bet ir negalimas pagal ĮBĮ teisinį reguliavimą, suteikiantį būtent bankroto administratoriui įmonės veiklos patikrinimo pareigas.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad apeliacinės instancijos teismas priėjo teisiškai pagrįstą išvadą, jog asmens pateiktas prašymas dėl veiklos tyrimo atlikimo bankrutuojančiam (ar bankrutavusiam) juridiniam asmeniui nenagrinėtinas teisme civilinio proceso todėl teismas pagal pareiškėjo prašymą iškeltą civilinę bylą nutraukė. 
 
 

Skaityti nutartį 2018 m. balandžio 6 d.Nr. e3K-3-132-421/2018 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 5 bylas:

 

Dėl netesybų mažinimo ir ieškinio senaties taikymo reikalavimams dėl netesybų

2018 m. balandžio 6 d.

Nr. e3K-3-138-684/2018

Nuoroda

Dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės tvarkos, ir turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo

2018 m. balandžio 6 d.

Nr. 3K-3-137-378/2018

Nuoroda

Dėl bylos kasacinio nagrinėjimo ribų

2018 m. balandžio 5 d.

Nr. e3K-3-136-313/2018

Nuoroda

Dėl teismo sprendimo už akių priėmimo, valstybinės žemės sklypo nuomininko pirmenybės teisės pratęsti nuomos sutartį, taip pat valstybės institucijos teritorinio skyriaus teisės teisme būti dalyvaujančiu byloje asmeniu

2018 m. balandžio 4 d.

Nr. 3K-3-123-421/2018

Nuoroda

Dėl tėvystės nustatymo nutraukimo, taip pat dėl bylų tapatumo, kai byla anksčiau buvo išnagrinėta pagal vaiko motinos ieškinį, o dabar nagrinėjama pagal pilnamečio vaiko ieškinį

2018 m. balandžio 4 d.

Nr. 3K-3-121-378/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga