2018 m. balandžio 16 d. – balandžio 20 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 11 bylų:

 

Esmė

Data, nutarties Nr. ir nuoroda

Dėl tarptautinio krovinių vežimo keliais važtaraščio blanko reikšmės ir jo pildymo, krovinio perdavimo patvirtinimo antspaudu ir krovinio siuntėjo instrukcijų vykdymo

2018 m. balandžio 20 d.

Nr. e3K-3-166-421/2018

Nuoroda

Dėl transporto priemonių savininkų ir valdytojų pareigos apdrausti transporto priemonę privalomuoju transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu

2018 m. balandžio 18 d.

Nr. 3K-3-157-421/2018

Nuoroda

Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl apgaulės

2018 m. balandžio 20 d.

Nr. e3K-3-164-611/2018

Nuoroda

Dėl atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos

2018 m. balandžio 20 d.

Nr. e3K-3-163-684/2018

Nuoroda

Dėl priverstine hipoteka įkeisto turto objektų realizavimo eiliškumo ir hipoteka įkeisto turto arešto apimties

2018 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-169-695/2018

Nuoroda

Dėl bankrutuojančios įmonės administratorės reikalavimo grąžinti lėšas bankrutuojančiai įmonei pagal jos anksčiau atliktą mokėjimą, nebuvus šiam mokėjimui teisinio pagrindo

2018 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-168-969/2018

Nuoroda

Dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo ribų ir bendraskolių atgręžtinio reikalavimo apimties, kai vienas bendraskolis iš dalies įvykdo solidariąją prievolę

2018 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-181-313/2018

Nuoroda

Dėl išlaikymo teikimo nepilnamečiams vaikams ir išlaikymo įsiskolinimo pilnamečiams vaikams išieškojimo

2018 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-172-1075/2018

Nuoroda

Dėl negautų pajamų vykdant pirkimo–pardavimo sutartį atlyginimo, kai pirkėjas iš pardavėjo nenupirko reikiamo kiekio biokuro

2018 m. balandžio 18 d.

Nr. e3K-3-158-690/2018

Nuoroda

Dėl dviejų bylų prejudicinio ryšio

2018 m. balandžio 19 d.

Nr. 3K-3-111-701/2018

Nuoroda

Dėl asmens pareigos mokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę nesant sudarytos žemės nuomos sutarties

2018 m. balandžio 19 d.

Nr. e3K-3-64-313/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga