2018 m. balandžio 23 d. – balandžio 27 d.

Kreditorių susirinkimas negali perduoti kreditorių komitetui savo kompetencijos tvirtinti restruktūrizavimo planą ir jo pakeitimus. 
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėtas klausimas, ar restruktūrizuojamos įmonės kreditorių komitetas turi kompetenciją tvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimus. Šioje byloje pareiškėja kreipėsi dėl kreditorių komiteto priimtų nutarimų, iš kurių vienas buvo dėl restruktūrizavimo plano pakeitimų tvirtinimo.
 
 Teisėjų kolegija pažymėjo, jog Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatose nėra tiesiogiai įtvirtinta nei draudimo, nei leidimo kreditorių komitetui tvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimus, todėl nagrinėjant šią bylą atsižvelgta į restruktūrizavimo planui ir jo pakeitimams keliamus tikslus. Atsižvelgdamas į restruktūrizavimo planui keliamus tikslus bei kvalifikuotos kreditorių susirinkimo daugumos reikalavimo restruktūrizavimo plano pakeitimams, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog kreditorių susirinkimas negali perduoti kreditorių komitetui savo kompetencijos tvirtinti restruktūrizavimo planą ir jo pakeitimus. Priimdama tokį sprendimą teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, jog restruktūrizavimo plano modifikavimas gali reikšmingai paveikti restruktūrizuojamos įmonės kreditorių interesus, nes keičiant restruktūrizavimo planą, gali esmingai pakisti jo turinys, kreditorių teisės ir pareigos restruktūrizuojamos įmonės atžvilgiu.
 
 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad apeliacinės instancijos teismas padarė teisiškai pagrįstą išvadą, jog bendrovės kreditorių komitetas, pakeisdamas restruktūrizavimo planą, veikė neteisėtai, ir apeliacinės instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. 

 

Skaityti nutartį  2018 m. balandžio 23 d. Nr. 3K-3-165-915/2018 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 12 bylų:

 

Dėl bendraturčio reikalavimo perkelti jam pirkėjo teises ir pareigas į žemės sklypo dalį, kurią nupirko kitas asmuo, iki tol nebuvęs žemės sklypo bendraturčiu, pagal turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą

2018 m. balandžio 27 d.

Nr. e3K-3-182-611/2018

Nuoroda

Dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos – socialinio būsto, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto, pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai

2018 m. balandžio 27 d.

Nr. e3K-3-195-701/2018

Nuoroda

Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo, kai tokias išlaidas patvirtinantis dokumentas pateikiamas teismui priėmus nutartį panaikinti teismo įsakymą

2018 m. balandžio 27 d.

Nr. 3K-3-194-684/2018

Nuoroda

Dėl atsiskaitymų eiliškumo neturint pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti

2018 m. balandžio 26 d.

Nr. 3K-3-176-219/2018

Nuoroda

Dėl actio Pauliana (Pauliano ieškinio) taikymo sąlygų – skolininko prievolės sudaryti ginčijamą sandorį nebuvimo, trečiojo asmens nesąžiningumo ir mokėjimų kreditoriams eiliškumo tvarkos

2018 m. balandžio 26 d.

Nr. 3K-3-175-403/2018

Nuoroda

Dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų dėl bankroto administratoriui skirtos administravimo išlaidų sumos ir finansinių ataskaitų patvirtinimo panaikinimo ir teismo atliekamo administravimo išlaidų sumos nustatymo

2018 m. balandžio 26 d.

Nr. e3K-3-173-690/2018

Nuoroda

Dėl teismo sprendimo galios, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, taip pat prejudicinių faktų įrodomosios galios, sutarties vykdymo

2018 m. balandžio 26 d.

Nr. e3K-3-174-421/2018

Nuoroda

Dėl draudimo apeliacinės instancijos teismui dėl apelianto priimti jo padėtį bloginantį sprendimą bei dėl teisės teismine tvarka atskiroje byloje reikalauti pripažinti teisę atlikti statybos darbus pagal Nuolatinės statybos komisijos protokolą, kuriuo pritarta techniniam statinio projektui, taip pat prilyginti Nuolatinės statybos komisijos protokolą statybos leidimui

2018 m. balandžio 23 d.

Nr. e3K-3-161-403/2018

Nuoroda

Dėl paveldėjimo sampratos, galimybės paveldėti fizinio asmens teisę įgyti nuosavybės teisę į daiktą pagal įgyjamąją senatį, procesinio teisių perėmimo

2018 m. balandžio 27 d.

Nr. e3K-3-189-701/2018

Nuoroda

Dėl bendraturčio teisės perleisti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą žemės sklypo dalį ir bendraturčių naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo

2018 m. balandžio 27 d.

Nr. 3K-3-139-969/2018

Nuoroda

Dėl atlyginimo už advokato teikiamas teisines paslaugas

2018 m. balandžio 26 d.

Nr. 3K-3-171-684/2018

Nuoroda

Dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribų ir sutarčių aiškinimo taisyklių

2018 m. balandžio 23 d.

Nr. 3K-3-167-219/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga