2018 m. balandžio 30 d. – gegužės 4 d.

Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų sąsajumas su viešojo pirkimo objektu reiškia ne tik tinkamų kriterijų įtvirtinimą viešojo pirkimo sąlygose, tačiau ir užtikrinimą, jog tiekėjų pateikti atitikties nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijams aprašymai (juose esantys tiekėjų įsipareigojimai ar patvirtinimai), susiję su įvairiais viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais, būtų įtraukti į viešojo pirkimo sutartį bei vykdomi.
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje keliami klausimai dėl to, kokie pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti nustatomi pirkimo sąlygose perkant darbus ir kaip turėtų būti aprašomas jų vertinimas, kad būtų užtikrinamas viešųjų pirkimų principų įgyvendinimas.
 
Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, aprašydama kriterijus „Kokybė“ ir „Efektyvumas“ ir įtvirtinusi, kad turi būti nurodytos darbų vykdymo metu galinčios kilti rizikos bei pateiktos jų valdymo priemonės, nurodytos ir pavyzdžiais pagrįstos įdiegtų valdybos sistemų taikymas vykdant perkamus darbus, aprašyti tiekėjo darbo organizavimo aspektai, pateiktas darbų vykdymo tvarkaraštis darbų planas, reiškė, jog pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai turėjo pateikti ne bendro pobūdžio, tačiau perkamus darbus ir jų ypatumus nurodytais aspektais apibūdinančius aprašymus.
 
Lietuvos Aukščiausias Teismas pažymėjo, jog pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų sąsajumas su viešojo pirkimo objektu reiškia ne tik tinkamų kriterijų įtvirtinimą viešojo pirkimo sąlygose, tačiau ir užtikrinimą, jog tiekėjų pateikti atitikties nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijams aprašymai (juose esantys tiekėjų įsipareigojimai ar patvirtinimai), susiję su įvairiais viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais, būtų įtraukti į viešojo pirkimo sutartį bei vykdomi.
 
Tais atvejais, kai pagal perkančiosios organizacijos parengtas pirkimo sąlygas sprendžiant dėl tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinamas ne konkretus matmuo (pvz., fizikinis dydis), tačiau prašoma pateikti nurodyto kriterijaus aprašymą, perkančiajai organizacijai kyla pareiga kuo tiksliau ir detaliau aprašyti vertinimo kriterijus, kuriais remiantis bus skiriami konkretūs pasiūlymo ekonominio naudingumo balai.

 

Skaityti nutartį 2018 m. gegužės 3 d. Nr. e3K-3-178-378/2018 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 1 bylą:

 

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bylos nagrinėjimo ribų apeliacinės instancijos teisme.

2018 m. gegužės 2 d.

Nr. e3K-3-98-969/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, ši nutartis pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktuali ir įdomi verslo teisės klausimais, todėl jos detaliau neaptariame.

 

    Duomenų apsauga