2018 m. gegužės 7 d. – gegužės 11 d.

Avansą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma.
 
 
Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl sumokėto avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kai sutarties šalys įsipareigojo sudaryti, bet nesudarė pagrindinės sutarties.
 
Šalys sudarė preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią Ieškovas (pirkėjas) įsipareigojo sumokėti Atsakovui (pardavėjui) 110 000 Eur avansą, o Atsakovas po preliminariosios sutarties pasirašymo pateikti Ieškovui pasirašytą turto nuomos sutarties priedą su parduodamo turto nuomininke. Pagrindinės sutarties nesudarymo atveju Atsakovas įsipareigojo sumokėti 100 000 Eur baudą.
 
Likus vienai dienai iki numatytos pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, Ieškovas informavo Atsakovą, jog nutraukia preliminariąją sutartį dėl to, kad Atsakovo pateiktas susitarimas prie nuomos sutarties neatitinka preliminariosios sutarties sąlygų. Ieškovas teigė, kad jis sumokėjo Atsakovui avansą ir tai patvirtino jo rimtus ketinimus sudaryti pagrindinę sutartį, ir kad taip Ieškovas tinkamai įvykdė preliminariąją sutartį. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, Ieškovas kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš Atsakovo 110 000 Eur sumokėtą avansą bei 100 000 Eur baudą.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas spręsdamas bylą išaiškino, jog preliminariosios sutarties įvykdymas reiškia, kad turi būti sudaryta pagrindinė sutartis, tačiau vien avanso sumokėjimas to nepatvirtina. Ta aplinkybė, kad avansas sumokėtas, negarantuoja pagrindinės sutarties sudarymo ir nesudaro pagrindo spręsti, jog preliminarioji sutartis įvykdyta.
 
Teismas taip pat išdėstė, kad avansą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma.
 
Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentas, teismas padarė išvadą, jog šioje situacijoje pretenzijų dėl nuomos susitarimo reiškimas patvirtina, kad ne nuomos susitarimo pateikimas nulėmė Ieškovo negalėjimą sudaryti pagrindinę sutartį, o kitos priežastys. Kadangi Ieškovas neįvykdė preliminariosios sutarties, atsirado teisinis pagrindas taikyti civilinę atsakomybę Ieškovui sutartyje nurodytų netesybų forma, Atsakovui negrąžinant Ieškovui šio sumokėto avanso.
 
 
Skaityti nutartį  2018 m. gegužės 10 d. Nr. e3K-3-209-695/2018 Nuoroda
 
 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 13 bylų:
 
 

Dėl teisės normų, reglamentuojančių atsiskaitymą pagal projektavimo rangos sutartį, aiškinimo ir taikymo

2018 m. gegužės 10 d.

Nr. e3K-3-192-219/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių paskolos teisinius santykius, aiškinimo ir taikymo

2018 m.  gegužės 10 d.

Nr. e3K-3-184-378/2018

Nuoroda

Dėl vartotojo netinkamo informavimo apie parduodamą prekę padarinių ir vartotojui, įsigijusiam netinkamos kokybės prekę, tenkančios įrodinėjimo pareigos

2018 m. gegužės 10 d.

Nr. e3K-3-205-916/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą įgijimą pagal įgyjamąją senatį, aiškinimo ir taikymo

 

2018 m. gegužės 10 d.

Nr. e3K-3-207-219/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių pardavėjo pareigą atskleisti informaciją apie parduodamo daikto trūkumus, aiškinimo ir taikymo

2018 m. gegužės 11 d.

Nr. e3K-3-180-695/2018

Nuoroda

Dėl sutartinės civilinės atsakomybės sąlygas reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo

2018 m. gegužės 11 d.

Nr. e3K-3-190-248/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių maksimalios viešojo pirkimo kainos nustatymą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. gegužės 11 d.

Nr. e3K-3-160-469/2018

Nuoroda

Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. gegužės 10 d.

Nr. 3K-3-191-916/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių bendrovės vadovo atsakomybės už bendrovei padarytą žalą sąlygas, nuostolių dydžio nustatymą ir įrodinėjimo pareigos paskirstymą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. gegužės 11 d.

Nr. 3K-3-177-248/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių nekilnojamojo hipoteka įkeisto turto realizavimą fizinio asmens bankroto byloje, kai turtas priklauso ne tik bankrutuojančiam asmeniui, bet ir kitam bendraturčiui, iš kurio vykdomas išieškojimas vykdymo procese, aiškinimo ir taikymo

2018 m. gegužės 10 d.

Nr. e3K-3-199-219/2018

Nuoroda

Dėl hipotekos teisėjo nutarties, kuria nutarta pradėti priverstinio išieškojimo iš pagrindinių skolininkų ir iš svetimo daikto hipoteka įkeisto turto veiksmus, vykdymo, kai įkaito davėjui, juridiniam asmeniui, yra iškelta bankroto byla, senaties termino tokiam vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti taikymo

2018 m. gegužės 11 d.

Nr. 3K-3-179-969/2018

Nuoroda

Dėl nuostolių, atsiradusių neturint galimybės naudotis patalpomis, kurios užimtos bankrutuojančiai įmonei priklausančiu turtu, atlyginimo priskyrimo bankroto administravimo išlaidoms klausimas

2018 m. gegužės 10 d.

Nr. 3K-3-193-969/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių darbo užmokesčio keitimą, DK 129 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir taikymo

2018 m. gegužės 11 d.

Nr. e3K-3-197-378/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga