2018 m. gegužės 14 d. – gegužės 18 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 12 bylų:

 

Dėl dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. e3K-3-183-421/2018

Nuoroda

Dėl kompensacijos už sumokėtus buto išlaikymo mokesčius priteisimo

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. 3K-3-203-684/2018 

Nuoroda

Dėl išperkamosios nuomos sutarčių sąlygų pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. 3K-3-149-469/2018

Nuoroda

Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininko bei jo šeimos narių iškeldinimo nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. e3K-3-186-684/2018

Nuoroda

Dėl išieškojimo iš skolininko bendrosios jungtinės nuosavybės dalies vykdymo

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. 3K-3-215-684/2018

Nuoroda

Dėl daugiabučio namo administratoriaus atsakomybės už buto savininko nuostolius, patirtus dėl buto užliejimo nuotekomis

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. e3K-3-206-701/2018

Nuoroda

Dėl nuostolių, patirtų dėl nenupirkto šilumos kiekio, atlyginimo ir uždraudimo naudotis technologiniais vamzdynais

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. e3K-196-687/2018

Nuoroda

Dėl teisės ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą, priimtą įpareigojus Viešųjų pirkimų tarnybai

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. e3K-3-202-248/2018

Nuoroda

Dėl jurisdikcijos ieškiniams dėl santuokos nutraukimo

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. 3K-3-204-687/2018

Nuoroda

Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininko bei jo šeimos narių iškeldinimo

2018 m. gegužės 18 d.

Nr. e3K-3-188-403/2018

Nuoroda

Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininko bei jo šeimos narių iškeldinimo nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos

2018 m. gegužės 17 d.

Nr. e3K-3-187-687/2018

Nuoroda

Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininko bei jo šeimos narių iškeldinimo

2018 m. gegužės 17 d.

Nr. e3K-3-185-403/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga