2018 m. gegužės 21 d. – gegužės 25 d.

Teismas, prieš pradėdamas juridinio asmens veiklos tyrimą, turi preliminariai įvertinti jam pateiktus įrodymus, patvirtinančius netinkamą juridinio asmens veiklą, tačiau neturi visapusiškai įsitikinti tokių įrodymų tikrumu. Esant situacijai, kai bendrovę valdo du akcininkai, turintys po 50 % akcijų, juridinio asmens veiklos tyrimas yra vienintelė veiksminga kontrolės neturinčio akcininko teisių gynimo priemonė. Be to, veiklos tyrimas gali būti pradedamas ir tais atvejais, kai bendrovė veikia pelningai.
 
Byloje buvo sprendžiami klausimai, susiję su juridinio asmens ir jo valdymo organų veiklos tyrimu. Bendrovės akcininkas, valdantis 50 % bendrovės akcijų, prašė pradėti bendrovės bei jos direktoriaus, kuriam taip pat priklauso 50 % bendrovės akcijų, veiklos tyrimą.
 
 Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad teismas, prieš pradėdamas juridinio asmens veiklos tyrimą, turi preliminariai įvertinti jam pateiktus įrodymus, patvirtinančius netinkamą juridinio asmens veiklą, tačiau neturi visapusiškai įsitikinti tokių įrodymų tikrumu,  nes priešingu atveju prasmės netektų vėliau skiriamų ekspertų darbas. Teismas, spręsdamas klausimą, ar yra pagrindas pradėti juridinio asmens ar jo valdymo organo veiklos tyrimą, atlieka netinkamos veiklos aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų vertinimą, kuris skirtas aiškiai nepagrįstiems, faktinio ir teisinio pagrindo neturintiems pareiškimams atmesti. Vien faktų, jog bendrovės vadovas, dėl kurio veiklos prašoma pradėti juridinio asmens veiklos tyrimą, buvo vadovas dviejų įmonių, kurių vienos savininkas yra jis, o kitos – jis su kitais asmenimis, abiejų įmonių veiklos sritis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra tokia pati, šios įmonės tarpusavyje sudarinėjo sandorius to paties asmens vienvaldiškais sprendimais, be kitų įmonės dalyvių pritarimo, pagrindu galima daryti išvadą, kad tas asmuo pažeidė Civiliniame kodekse įtvirtintas pareigas būti lojaliam juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens tikslams.
 
Be to, byloje nagrinėtu atveju bendrovę, kurios veiklos tyrimą buvo prašoma pradėti, valdo du akcininkai, turintys po 50 % akcijų,  t. y. nė vienas iš akcininkų negali priimti sprendimų be kito sutikimo, o ieškovas negali atšaukti kito akcininko iš vadovo pareigų. Susiklosčius tokiai situacijai, juridinio asmens veiklos tyrimas yra vienintelė veiksminga kontrolės neturinčio akcininko teisių gynimo priemonė.
 
Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, kad veiklos tyrimas gali būti pradedamas ir tais atvejais, kai bendrovė veikia pelningai – nekontroliuojančio akcininko interesai gali būti pažeisti ir tuo atveju, jei įmonė yra moki, veikia pelningai, nes tikėtina, kad įmonė galėtų veikti dar pelningiau, jei vadovas nesudarinėtų sandorių su susijusiomis įmonėmis.
 
Aukščiausiasis Teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo pradėtas bendrovės ir jos direktoriaus veiklos tyrimas.

 

Skaityti nutartį  2018 m. gegužės 24 d. Nr. e3K-3-208-403/2018 Nuoroda

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 7 bylas:

 

Dėl viešojo pirkimo dalyvių teisės susipažinti su kitų pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymais

2018 m. gegužės 23 d.

Nr. e3K-3-211-248/2018

Nuoroda

Dėl indėlio sutarčių pakeitimo

2018 m. gegužės 25 d.

Nr. e3K-7-145-421/2018

Nuoroda

Dėl sutartinės civilinės atsakomybės

2018 m. gegužės 25 d.

Nr. e3K-3-210-969/2018

Nuoroda

Dėl servituto nustatymo sąlygų

2018 m. gegužės 23 d.

Nr. e3K-3-200-916/2018

Nuoroda

Dėl pasiūlymo atmetimo esant pasiūlytai per didelei, perkančiajai organizacijai nepriimtinai kainai

2018 m. gegužės 21 d.

Nr. e3K-3-40-969/2018

Nuoroda

Dėl tiekėjo teisės susipažinti su kito viešojo pirkimo konkurso dalyvio pateiktu pasiūlymu

2018 m. gegužės 25 d.

Nr. e3K-3-212-378/2018

Nuoroda

Dėl statybos rūšies kvalifikavimo ir statybos saugomoje teritorijoje, įrodinėjimo standarto sprendžiant statinių priverstinio nugriovimo klausimus

2018 m. gegužės 23 d.

Nr. e3K-3-201-695/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktuali ir įdomi verslo teisės klausimais, todėl jos detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga