2018 m. gegužės 28 d. – birželio 1 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 4 bylas:

 

Dėl testamento panaikinimo nuginčijimo

2018 m. gegužės 31 d.

Nr. 3K-3-221-916/2018

Nuoroda

Dėl subtiekėjų pasitelkimo pirkimo sutarčiai vykdyti

2018 m. gegužės 31 d.

Nr. e3K-3-219-469/2018

Nuoroda

Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir vaiko nuomonės išklausymo

2018 m. birželio 1 d.

Nr. 3K-3-241-687/2018

Nuoroda

Dėl pardavėjo atsakomybės už daiktų trūkumus garantiniu laikotarpiu

2018 m. gegužės 31 d.

Nr. 3K-3-222-611/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jos detaliau neaptariame.


 

    Duomenų apsauga