2018 m. birželio 4 d. - birželio 8 d.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo 4 bylas:

 

Dėl sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl jos darbuotojų kaltės, šiems netinkamai suteikus sveikatos priežiūros paslaugas, procesines palūkanas

2018 m. birželio 5 d.

Nr. 3K-3-217-690/2018

Nuoroda

Dėl bylos, kurioje buvo atnaujintas procesas, nagrinėjimo ribų

2018 m. birželio 8 d.

Nr. e3K-7-154-378/2018

Nuoroda

Dėl kasos išlaidų orderio kaip įrodinėjimo priemonės, įrodinėjimo naštos, įrodymų vertinimo

2018 m. birželio 5 d.

Nr. e3K-3-220-403/2018

Nuoroda

Dėl  pastato valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo

2018 m. birželio 5 d.

Nr. e3K-3-218-248/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

    Duomenų apsauga